49. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OLJNIH BUČAH - 23.05.2022 13:56 - Zaključeno


Plevele v oljnih bučah se zaradi slabe tekmovalne sposobnosti vzniklih rastlin zatira takoj po setvi. V ta namen lahko uporabite naslednje herbicide: CENTIUM 36 CS (0,25 L/ha), CLOMATE (0,25 L/ha), FLEXIDOR (0,75 l/ha) ali SUCESSOR 600 * (2 L/ha).

Po vzniku oljnih buč pride v poštev samo pripravek FUSILADE FORTE (za manjše uporabe 0,8 – 1,7 L/ha), FUSILADE MAX (za manjše uporabe 1 – 1,5 L/ha) ali DEVRINOL 45 FL (za manjše uporabe 2 - 2,5 L/ha).

Za pripravki označeni z * veljajo omejitve za uporabo na najožjih VVO.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 23.05.2022 13:56
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS