47. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V ŽITIH - 23.05.2022 13:56 - Zaključeno


Pšenica je na območju JV v razvojni fazi od sredine klasenja (BBCH 55) do začetka cvetenja (BBCH 61). V času cvetenja je najbolj primeren čas za zatiranje fuzarioz. Ob obilici padavin v zadnjem času se nevarnost okužb še dodatno povečuje. Za namen njihovega zatiranja lahko uporabite naslednje pripravke: ASCRA XPRO (1,5 L/ha), BOUNTY (0,6 l/ha), BUZZ ULTRA DF (0,33 kg/ha), CARAMBA (1,5 L/ha), DELARO FORTE (1 L/ha), ELATUS ERA (1 L/ha), FOLICUR EW 250 (1 L/ha), INPUT (1,25 L/ha), MAGNELLO (1 L/ha), ORIUS 25 EW (1 L/ha), PECARI 300 EC (0,65 L/ha), PLEXEO (1,5 l/ha), PRAKTIS (0,8 l/ha), PROCER 300 EC (0,65 l/ha), PROMINO 300 EC (0,65 l/ha), PROSARO (1 L/ha), PROTENDO 300 EC (0,65 l/ha), SILTRA XPRO (1 L/ha), SIRENA (1,5 L/ha), ERA (staro ime TARTAROS 300 EC) (0,65 l/ha), TEBUSHA 25% EW (1 L/ha), ZANTARA (1,5 L/ha) ali TAZER 250 SC (0,8 L/ha).

Natančen opis pripravkov in glivičnih bolezni je dostopen tudi v dokumentu na spletni strani KGZS - Zavoda Novo mesto (http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin (varstvo žit (pšenica, ječmen) pred boleznimi 2022)).

V nekaterih posevkih prihaja do prerazmnožitve rdečega žitnega strgača (1 ličinka na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m2 ali 15 % poškodovane površine najbolj vitalnih zgornjih listov) in listnih uši (prag v času cvetenja znaša 5-8 uši na klas, v sredini mlečne zrelosti pa do 10 uši na klas). Za njihovo zatiranje lahko uporabite enega od navedenih pripravkov v obvestilu iz dne 19.05.2022.


Datum objave obvestila: 23.05.2022 13:56
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS