15. OBVESTILO ZA VARSTVO VRTNIN PRED POLŽI - 06.04.2022 10:00 - Zaključeno


V preteklih dneh je padla večja količina padavin. Ker mokro in vlažno okolje polžem zelo ugaja, so se začeli intenzivneje pojavljati. Večjo škodo povzročijo na manjših rastlinah. Če ste jih na komaj posajenih vrtninah že opazili in jih ni možno pobrati ročno, lahko uporabite naslednja sredstva: FERRAMOL (5 g/m²), CELAFLOR LIMEX (70g/100m²), METAREX INOV (4 – 5 kg/ha), COMPO BIO SREDSTVO PROTI POLŽEM (5 g/m²), TERMINATOR PLUS VABA ZA POLŽE (uporaba na solati, 4 kg/ha), BIO PLANTELLA ARION PROTI POLŽEM (38 kg/ha), BIOTIP VABA ZA POLŽE (uporaba v solati, 4 kg/ha), GUSTO 3 – POLŽOMOR (60 g/100 m²), IRONMAX PRO (70 g/100 m²), LIMA GOLD 3% (uporaba v solati, 70 g/100 m²), MEDAL (uporaba v solati, 70 g/100 m²), NATUREN BIO SREDSTVO PROTI POLŽEM (30 kg/ha), PLANTELLA ARION (60 g/100 ), POLŽOKILL (uporaba v solati, 4 kg/ha) ali SOLABIOL PROTI POLŽEM (50 kg/ha).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 06.04.2022 10:00
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS