120. FITOSANITARNI UKREPI PRI BRESKVAH IN NEKTARINAH ZA - 28.10.2004 16:00 - Poslano


Vsem sadjarjem priporočamo, da natančno pregledajo svoje sadovnjake breskev in nektarin, saj so v tem času še vidni simptomi fitoplazmatskih obolenj ali leptonekroz. Za ta obolenja je značilna slabša rastna kondicija dreves, rumenenje oziroma rdečenje in zvijanje listov navzgor, izstopajoča listna žila in krhkost listov, pocvetanje v jesenskem času in drevesa že na prvi pogled izstopajo od drugih.

Priporočamo, da taka drevesa odstranite iz nasada, zaradi možnega vira okužbe za zdrava drevesa v nasadu.


Datum objave obvestila: 28.10.2004 16:00
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS