87. VARSTVO VINSKE TRTE - 03.08.2021 10:30 - Zaključeno


V vinogradih grozdje prehaja v zorenje. (81 po lestvici BBCH).

Pri zadnjih tretiranjih lahko za omejevanje okužb z oidijem vinske trte uporabite: DYNALI (0,65 l/ha), NATIVO (0,16 kg/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 – 0,6 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha), LUNA MAX (1 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), KUSABI 300 SC (0,3 l/ha), MISHA 20 EW (0,23 l/ha), CUSTODIA (0,7 l/ha), PROSPER CS 300 (1 l/ha), BALTAZAR (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), TALENDO EXSTRA (0,2 – 0,4 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), UNICORN DF (2,2 kg/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), COLLIS (0,4 l/ha), SPIROX D (0,5 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha),… Svetujemo tudi PRIPRAVKE NA OSNOVI ŽVEPLA, VITISAN (12 kg/ha) ter KARBICURE (5 kg/ha) ali AQ-10 (35 g/ha), ki so primerni za ekološko pridelavo.

Proti peronospori vinske trte pridejo v poštev: REBOOT (0,4 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha), EMENDO F (1,5 kg/ha), MILDICUT (4 l/ha), PERGADO D (1,4 l/ha), PERGADO F (3 kg/ha), PERGADO C (4 – 5 kg/ha), PERGADO MZ (2,5 kg/ha), PERGADO SC (0,6 l/ha), SANVINO (1,5 kg/ha), ORONDIS (0,6 l/ha), ZORVEC ZELAVIN (0,6 l/ha),… Na legah, kjer aktivnih okužb nimate prisotnih, lahko tretirate vinograde s pripravki kot so: AVTAR 75 NT, DITHANE DG Neotec, DITHANE M-45, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, MANFIL PLUS 75 WG, MANKOZ 75 WG, PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha), PINOZEB M-45 v odmerku 2 kg/ha, POLYRAM DF (v 0,24 % konc., največji dovoljeni odmerek je 2,4 kg/ha),… Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi bakra: CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha), BADGE WG (2,5 kg/ha; do obarvanja jagod), CUROXAT (5,3 l/ha; le do začetka zorenja), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), NORDODOX 75 WG (1,6 kg/ha; le do začetka zorenja). Pri nanosu sredstev proti peronospori je razmik med tretiranji lahko daljši, prilagojen količini in intenzivnosti padavin.

V primeru neurja s točo prednostno zaščitite trse s sredstvi, ki vsebujejo baker ali na osnovi aktivne snovi folpet (follow, folpan, pergado F, emendo F,…).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 03.08.2021 10:30
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS