87. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 14.07.2021 11:41 - Zaključeno


Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

 

Po padavinah je priporočljivo obnoviti škropljenje proti peronospori vinske trte. Za zatiranje bolezni priporočamo uporabo pripravkov s kontaktnim načinom delovanja. Vinograde katere je prizadela toča je potrebno škropiti s pripravki na osnovi folpeta ali bakra.

 

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte z dotikalnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AVTAR 75 NT

2 kg/ha; 0,2 %

DAIMYO F

2,5 l/ha

DITHANE DG Neotec

0,2 %; 2 kg/ha

DITHANE M-45

0,2 %; 2 kg/ha

ENERVIN

2,5 kg/ha

FOLLOW 80 WG

1,25 kg/ha

FOLPAN 80 WDG

1,25 kg/ha

MANFIL 75 WG

2 kg/ha; 0,2 %

MANFIL 80 WP

2 kg/ha

MANFIL PLUS 75 WG

2 kg/ha; 0,2 %

MANKOZ 75 WG

2 kg/ha; 0,2 %

PENNCOZEB 75 DG

2 kg/ha

PINOZEB M-45

2 kg/ha

POLYRAM DF

0,24 %; največji dovoljeni odmerek 2,4 kg/ha

SOLOFOL

na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) pod pogoji: 1,2 kg/ha-od nastavka plodiča: mladi plodiči začnejo nabrekati, preostali cvetovi odpadejo; 1,6 kg/ha- od fenološke faze, ko so jagode velikosti graha, do fenološke faze, ko se večine jagod med seboj dotika;

na trti za pridelavo namiznega grozdjaza zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) pod pogoji: 0,8 kg/ha: od začetka cvetenja: 10% cvetnih kapic je odpadlo do konca cvetenja

VIDERYO F

2,5 l/ha

VINCYA F

2,5 l/ha

 

Kjer opazimo bolezenska znamenja peronospore vinske trte pa uporabimo sredstva s sistemičnim ali polsistemičnim delovanjem.

 

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte s sistemičnim in polsistemičnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

ACROBAT MZ WG

2,5 kg/ha

AMPEXIO

0,5 kg/ha

ARMETIL M

2,5 kg/ha oz. 0,25 %

CABRIO TOP

2 kg/ha

CURZATE M72,5 WG

2,3 kg/ha

CYMBAL

po začetku cvetenja (od BBCH 61 naprej) 0,25 kg/ha

DELAN PRO

3,0 l/ha

ELECTIS 75WG

0,15 do 0,18 %; 1,5 do največ 1,8 kg/ha

EMENDO F

1,5 kg/ha

EQUATION PRO

400 g/ha

FOLPAN GOLD

v odmerku 2,5 kg/ha od konca cvetenja do faze, ko se grozdne jagode strnejo (od BBCH 69 do BBCH 79)

FORTUNA GOLD

3 kg/ha (od začetka cvetenja do začetka zorenja jagod)

FORUM MZ WG

2,5 kg/ha

FORUM STAR

1,6 kg/ha oz. 0,16 %

FUDAN GOLD

3 kg/ha (od začetka cvetenja do začetka zorenja jagod (BBCH 61-80)

GETT

2,5 kg/ha

LBG-01F34

4 l/ha, če se sredstvo uporabi samostojno; 3 l/ha pri uporabi v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi folpeta ali mankozeba

MAGMA TRIPLE WG

3 kg/ha

MIKAL FLASH

4 kg/ha oz. 0,4%

MIKAL PREMIUM F

3 kg/ha

MILDICUT

4 l/ha; 0,4 %

MOMENTUM F

4 kg/ha

MOMENTUM TRIO

3 kg/ha

MOXIMATE 725 WG

2,5 kg/ha

MOXIMATE 725 WP

2,5 kg/ha

MOXIMATE PLUS

2,5 kg/ha

NAUTILE DG

2,4 kg/ha

ORONDIS

0,48l/ha in do 1000l vode/ha, ko se tretira od razvojne faze nastavka plodiča: mladi plodiči začenjajo nabrekati, preostali cvetovi odpadejo do faze, ko so jagode velikosti graha, grozdiči povešeni(BBCH71-75);

0,6l/ha in do 1000L vode/ha, ko se tretira od razvojne faze, ko so jagode velikosti graha, grozdiči povešeni, do faze, ko so jagode zrele za trganje, ob upoštevanju predpisane karence(BBCH75-89)

ORVEGO

0,8 l/ha

PERGADO C

4-5 kg/ha

PERGADO D

1,4 l/ha

PERGADO F

3 kg/ha

PERGADO MZ

2,5 kg/ha

PERGADO SC

0,6 l/ha

PROFILER

3kg/ha oz. v 0,3%

PROFILUX

od razvojne faze po BBCH 71 (nastavek plodiča: mladi plodiči začenjajo nabrekati, preostali cvetovi odpadajo) največ 2 kg/ha

REBOOT

0,4 kg/ha

REVUS

0,6 l/ha

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

2,5 kg/ha oz. v 0,25%

SANVINO

1,125 kg/ha (od BBCH 71); 1,5 kg/ha (BBCH 75-79 za namizno grozdje; do BBCH 83 za vinsko grozdje)

SFINGA EXTRA WDG

Odmerek 1,5 kg/ha se uporabi od rastnega stadija, ko so kabrnki jasno vidni, do stadija, ko so jagode dosežejo velikost grahovega zrna (BBCH 53-75); 2 kg/ha se uporabi v poznejših razvojnih stadijih (od BBCH76)

SORIALE LX

v odmerku 4 l/ha, če se sredstvo uporabi samostojno, v odmerku 3 l/ha, če se sredstvo uporabi v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb

TANOS 50 WG

0,4 kg/ha

TWINGO

3 kg/ha

UNIVERSALIS

v odmerku 2 l/ha

VALIS F

2 kg/ha

VALIS M

2 kg/ha

ZORVEC ZELAVIN

0,48 l/ha in do 1000 l vode/ha, ko se tretira od razvojne faze nastavka plodiča: mladi plodiči začenjajo nabrekati, preostali cvetovi odpadejo do faze, ko so jagode velikosti graha, grozdiči povešeni (BBCH 71-75);

0,6 l/ha in do 1000 l vode/ha, ko se tretira od razvojne faze, ko so jagode velikosti graha, grozdiči povešeni, do faze, ko so jagode zrele za trganje, ob upoštevanju predpisane karence (BBCH 75-89).

 

Poleg peronospore vinske trte zatiramo tudi oidij vinske trte. Glede na vremenske razmere priporočamo uporabo organskih kontaktnih ali sistemičnih pripravkov. Če za zatiranje bolezni uporabljamo samo pripravke na osnovi žvepla morajo biti razmaki med posameznimi škropljenji 5 ali 6 dni.

 

Registrirana sredstva za zatiranje oidija vinske trte s sistemičnim in polsistemičnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

BALTAZAR

0,4 l/ha

CABRIO TOP

2 kg/ha

COLLIS

0,4 l/ha

CUSTODIA

od začetka razvoja jagod dalje v odmerku 0,525 L/ha, od stadija, ko jagode dosežejo velikost graha, do začetka zorenja v odmerku 0,7 L/ha.

DIFCOR 250 EC

0,12 l/ha

DOMARK 100 EC

0,3 l/ha

DYNALI

0,65 l/ha

FOLICUR EW 250

0,4 l/ha

LUNA EXPERIENCE

0,5 l/ha

LUNA MAX

1 l/ha

MAVITA 250 EC

0,2 l/ha

MISHA 20 EW

0,23 l/ha

MYSTIC 250 EC

0,4 l/ha

NATIVO 75 WG

0,16 kg/ha

ORIUS 25 EW

0,4 l/ha; 0,04 %

PROSPER CS 300

1 l/ha

SCORE 250 EC

0,2 l/ha

SERCADIS

0,15 l/ha

SPIROX D

0,5 l/ha

STAR TEBUKONAZOL

0,4 l/ha

SYSTHANE 20 EW

0,14 l/ha

TALENDO EXTRA

0,13-0,3 l/ha BBCH 61-71 (po cvetenju); 0,2-0,4 l/ha na BBCH 71-79 (večina jagod se med seboj dotika)

TEBUSHA 25% EW

0,4 l/ha oz. 0,04 %

TOPAS 100 EC

0,3 l/ha

TOPAZE

0,3 l/ha

TOPSIN-M

1,6 kg/ha (BBCH 69-79)

UNICORN DF

2,2 kg/ha

UNIVERSALIS

2 l/ha

VIVANDO

0,2 l/ha v fenološki fazi po cvetenju do konca zapiranja grozdov (BBCH 79)

 

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s kontaktnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AQ-10

35 g/ha

AZUMO WG

4-8kg/ha

BIOTIP SULFO 800 SC

4 l/ha

COSAN

3-8 kg/ha

COSAVET DF

3,6 – 8,0 kg/ha

COSINUS

8 kg/ha

KARATHANE GOLD 350 EC

0,6 l/ha

KARBICURE

5 kg/ha

KUMULUS DF

3-8 kg/ha

KUSABI 300 SC

odmerek 0,25 l/ha se uporablja v času cvetenja (BBCH 60 do 70);odmerek 0,3 l/ha se uporablja po cvetenju do začetka dozorevanja grozdja (BBCH 71 do 81)

MICROTHIOL DISPERSS

3-8 kg/ha

MICROTHIOL SPECIAL

3-8 kg/ha

MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF

3,6 – 8,0 kg/ha

PEPELIN WG

3-8 kg/ha

POL-SULPHUR 80 WG

4 kg/ha

POL-SULPHUR 80 WP

4 kg/ha

POL-SULPHUR 800 SC

4 l/ha

SONATA

5 l/ha

SYMBIOTICA FITO - TEKOČE ŽVEPLO

4 l/ha

SYMBIOTICA FITO - GRANULIRANO ŽVEPLO

4 kg/ha

TAEGRO

0,185-0,37 kg/ha

TALENDO

0,25 l/ha

THIOVIT JET

3-8 kg/ha

VERTIPIN

5-7,5 l/ha

VINDEX 80 WG

3-8 kg/ha

VITISAN

3 do 12 kg/ha

 

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!


Pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella) in križasti grozdni sukač (Lobesia botrana)

 

Registrirani pripravki za zatiranje grozdnih sukačev:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AFFIRM

1,5 kg/ha

AGREE WG

0,75 kg/ha

BIOTIP FLORAL

1,6 l/ha oz. 0,16%

CORAGEN

15 ml/hl oz. 150 ml/ha

DECIS 2,5 EC

0,5 l/ha

DELFIN WG

0,75 kg/ha

EXIREL

50-60 ml/hl oz. največ 0,72l/ha

FLORA VERDE

1,6 l/ha oz. 0,16%

INSEGAR 25 WG

0,6 kg/ha

LASER PLUS

0,2 l/ha

LEPINOX PLUS

1 kg/ha

MIMIC

0,6 l/ha oz. 0,06 %

RADIANT

0,35 l/ha

SINDOXA

0,125 kg/ha

STEWARD

0,0125 %

VERTIMEC PRO

0,075 % (0,75 l/ha)

 

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

 

Populacijo sukačev lahko zmanjšamo tudi z izvajanjem metode zbeganja pri kateri uporabimo pripravek ISONET L PLUS. V vinograd namestimo 500 feromonskih dispenzerjev na ha. Dispenzer se namesti 1,4 do 1,6 m visoko tako, da ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi.


Datum objave obvestila: 14.07.2021 11:41
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS