77. OBVESTILO ZA VARSTVO VRTNIN PRED STENICAMI - 09.07.2021 11:57 - Zaključeno


Pri pregledu posevkov vrtnin smo opazili precejšnjo zastopanost stenic različnih razvojnih stopenj. Zaradi prebadanja plodov in sesanja tkiva pride do deformacij in slabše kakovosti plodov. V primeru, da v vaših posevkih tega škodljivca še niste opazili, svetujemo uporabo protiinsektnih mrež. V nasprotnem primeru lahko proti ščitastim stenicam v vrtninah uporabimo naslednja sredstva:

  • KARATE ZEON 5 CS: v papriki, paradižniku, jajčevcih, brstičnem ohrovtu, zelju v odmerku 0,15 L/ha

  • MOSPILAN 20 SG: v paradižniku, papriki in jajčevcih v odmerku 0,35 – 0,40 kg/ha; v kumarah, bučkah in drugih bučnicah z užitno lupino v odmerku 0,3 – 0,40 kg/ha, v solati v odmerku 0,25 kg/ha

  • NEEMAZAL – T/S: v zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu na prostem v odmerku 3,0 L/ha

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila, upoštevajte karenco in ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 09.07.2021 11:57
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS