75. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 17.06.2021 11:24 - Zaključeno


V nižinah Primorske se bo izkop zgodnjega krompirja kmalu začel, pozni krompir pa je pred cvetenjem. Na ostalih višjih območjih (postojnsko, idrijsko, tolminsko) pa so zgodnje sorte pred cvetenjem, pozne sorte oz. pozno sajeni posevki pa še niso strnili vrst. V nižinah Primorske opažamo ponekod veliko število izleženih ličink koloradskega hrošča. Priporočamo redno pregledovanje posevkov in po potrebi tudi zaščito z enim od registriranih sredstev.

 

Priporočamo redno pregledovanje krompirišč, da ugotovimo morebitno namnožitev ličink. Zatiramo jih po posameznih grmih ali po celotni površini, če je v poprečju več kot 10 majhnih ličink na več kot 20 % grmov. Na insekticide so najbolj občutljive mlade ličinke. Pri uporabi ekoloških sredstev za zatiranje moramo biti na to še posebej pozorni, saj zanesljivo učinkujejo le na komaj izležene ličinke.

 

Pred vsako uporabo fitofarmacevtskega sredstva skrbno preberite priložena navodila za uporabo in upoštevajte priporočene odmerke in opozorila o varstvu čebel in voda! Pri izkopu ranega krompirja pazite na karenco!

 

INSEKTICIDI REGISTRIRANI V KROMPIRJU NA DAN 3. 5. 2021

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

DELOVANJE NA

ŠT. TRETIRANJ

KARENCA

(dni)

ALVERDE

metaflumizon 24%

0,25 l/ha

Koloradski hrošč

2x

14

BENEVIA

Ciantranilipro 10%

0,125 l/ha

Koloradski hrošč

1x

14

BULLDOCK EC 25

Zaloge v uporabi do: 20.7.2021

beta-ciflutrin 2,5%

0,5 l/ha

Koloradski hrošč

2x

7

CORAGEN

klorantraniliprol 20%

 

0,06 l/ha

Koloradski hrošč

2x

14

MOSPILAN 20 SG

acetamiprid 20%

0,1 kg/ha

Koloradski hrošč

0,2 kg/ha

Siva breskova uš

2x

14

KARATE ZEON 5 CS

lambda-cihalotrin 5%

0,15 l/ha

Listne uši

1x

7

KARIS 10 CS

lambda-cihalotrin 10%

 

0,075 l/ha

Listne uši

2x

7

TEPPEKI

flonikamid 50%

0,16 kg/ha

Listne uši

2x

14

AFINTO

 

flonikamid 50%

0,16 kg/ha

Listne uši

2x

70

PIRIMOR 50 WG

Datum veljavnosti: 5.10.2021

pirimikarb 50%

 

0,5 kg/ha

Listne uši

2x

7

MOVENTO SC 100

Spirotetramat 10 %

 

0,75 l/ha

Listne uši

4x

14

CLOSER

 

Sulfoksaflor 12%

0,2 l/ha

Listne uši

2x

7

FORCE 1,5 G

Teflutrin 1,5 %

5 kg/ha (Ne sme se uporabljati na zgodnjem krompirju)

Strune, drugi talni škodljivci

Brez primerne opreme za inkorporacijo granul, uporaba sredstva ni dovoljena!

1x

 

Čas uporabe

FORCE EVO

Teflutrin 0,5%

16 kg/ha

za zatiranje ličink hroščev pokalic – strun. Tretira se v času saditve (trosilnik)

 

1x

Čas uporabe

(vsaj 60 dni)

NATURALIS*

Beauveria bassiana, soj ATCC 74040

 

0,0185%

3 l/ha

Strune, ob saditvi ali ob osipanju

5x

Ni potrebna

OVITEX*

parafinsko olje 81,7%

15 l/ha

Listne uši, od začetka razgrinjanja prvih listov do začetka cvetenja

2x

Ni potrebna

AZATIN EC*

azadirahtin A 2,6%

1,5 l/ha

Koloradski hrošč

3x

3

NEEMAZAL – T/S*

 

azadirahtin A 1%

2,5 l/ha

Koloradski hrošč, mlade ličinke

2x

4

LASER 240 SC*

 

spinosad 24%

0,2 l/ha

Koloradski hrošč, takoj po izleganju ličink

2x

7

LASER PLUS *

 

Spinosad 48 %

0,04 l/ha

Koloradski hrošč

2x

14

RAPTOL KONCENTRAT*

 

olje navadne ogrščice 82,53% + piretrin 0,459%

 

8 l/ha

Koloradski hrošč, v hladnih delih dneva

2x

3

Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.5.2021,MKGP,URSVHVVR

*Sredstvo dovoljeno tudi v EKOLOŠKEM kmetovanju.


Datum objave obvestila: 17.06.2021 11:24
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS