74. OBVESTILO O VARSTVU PRED PLEVELI PO VZNIKU SIRKA - 17.06.2021 11:22 - Zaključeno


Posevki sirkov za zrnje in silažo so v različnih fazah razvoja, nekateri so komaj posejani, drugi pa so že vzkalili. V pričujočem seznamu registriranih herbicidov so navedeni herbicidi primerni za uporabo pred vznikom sirka in tudi tisti, ki jih lahko uporabljamo po vzniku sirka. Izbor registriranih herbicidov je seveda precej skromnejši od tistih v koruzi.

 

Pri uporabi herbicidov po vzniku sirkov priporočamo uporabo čimprej, ko večina plevelov vzkali oz. kot je priporočilo v Navodilu o uporabi. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov herbicida in vode na ha in časa uporabe iz »Navodila o uporabi«! Posebej priporočamo, da preberete vsa »Opozorila«, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevate!

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

 

HERBICIDI REGISTRIRANI V SIRKU, 3.5. 2021

PRIPRAVEK

ODMEREK

DELOVANJE, UPORABA

OPOMBE

PRED VZNIKOM IN TIK PO VZNIKU

DUAL GOLD 960 EC*

=

EFICA 960 EC

S-metolaklor 96%

1,0-1,5 l/ha

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterega širokolistnega plevela – dobro zatira kostrebo, krvavordečo srakonjo, muhvič, golo proso, navadno zvezdico, drob. rogovilček. Srednje dobro zatira divji sirek iz semena, plešec, ščire in nav. tolščak.

Pred tretiranjem dobro pripravljena tla.

 

Na VVO ni dovoljen!

Datum veljavnosti: 31.7.2021

STOMP AQUA*

Pendimetalin 45,5%

2,5 l/ha

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega on nekaterih vrst širokolistnega plevela

Seme mora biti dobro pokrito. Sredstva se ne sme zadelati v tla.

Datum veljavnosti: 31.7.2021

PO VZNIKU

BASAGRAN 480

 

Bentazon 48%

1,5-2,0 l/ha

Za zatiranje enoletnega in nekatere vrste večletnega širokolistnega plevela.

Ko ima sirek 1-5 razvitih listov

 

Karenca je 60 dni.

Datum veljavnosti do 30.6.2021

Za dobro delovanje morajo biti listi in stebla dobro omočeni.

V enem letu ne smemo preseči odmerka 1,0 kg/ha bentazona.

DUAL GOLD 960 EC*=
EFICA 960 EC

S-metolaklor- 96%

1,3 l/ha

Tretiramo, ko ima plevel največ 1 list.

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterega širokolistnega plevela – dobro zatira kostrebo, krvavo srakonjo, muhvič, golo proso, navadno zvezdico, drob. rogovilček. Srednje dobro zatira divji sirek iz semena, plešec, ščire in nav. tolščak.

Pred tretiranjem dobro pripravljena tla.

 

Na VVO ni dovoljen!

 

Datum veljavnosti: 31.7.2021

KALIMBA* ==

KAMBA 480 SL

= BANVEL 480 S

 

Dikamba 48%

0,6 l/ha

Za enoletni in večletni širokolistni plevel.

Ko ima sirek 2-8 razvitih listov

 

Datum veljavnosti do 31.12.2021

Dobro zatira slak in osat.

Če se uporablja, ko ima sirek več kot 6 listov, moramo usmeriti sredstvo pod liste

Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28ºC, za ambrozijo

FFS* - varovanje voda in upoštevanje varnostnega pasu ob vodah

Pripravila: A. Poženel, univ.dipl.inž.agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.5.2021,MKGP,URSVHVVR


Datum objave obvestila: 17.06.2021 11:22
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS