58. VARSTVO VINSKE TRTE - 10.06.2021 02:09 - Zaključeno


Na večini leg je vinska trta tik pred cvetenjem (57 – 60 po lestvici BBCH).

Vinogradnike opozarjamo na veliko nevarnost okužb s peronosporo vinske trte. Poskrbite za redno obnavljanje zaščitne fungicidne obloge, saj se med nevihtami, ob intenzivnih padavinah, slednja hitro izpere (ko pade 25 l padavin / m2, je oslabljena). Svetujemo kombinirana sredstva, pri katerih dajte prednost: FORTUNA GOLD (5 kg/ha), ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), (1,6 kg/ha), FUDAN GOLD (3 kg/ha), GETT (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (400 g/ha), MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha, v kolikor ste do sedaj uporabili pripravke na osnovi Al-fosetil), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), MAGMA TRIPLE WG (3 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (med cvetenjem 1,9 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (med cvetenjem 1,9 kg/ha), MOXIMATE PLUS (med cvetenjem 1,9 kg/ha), FOLPAN GOLD (do konca cvetenja 2 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), ARMETIL M (2,5 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), DELAN PRO (3 l/ha); … Razmik med tretiranji naj bo zaradi intenzivnega priraščanja na 7 do 8 dni, razen v primeru padavin, ko je potrebno izprano zaščito obnoviti.

V primeru neurja s točo dajemo prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet (follow, folpan, pergado F, emendo F, mikal, momentum, folpan gold, universalis…). Pomembno je, da se vinogradi pred tretiranjem osušijo.

Proti oidiju vinske trte na najbolj izpostavljenih legah uporabite: KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 – 0,6 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), KUSABI 300 SC (do začetka cvetenja 0,15 l/ha), MISHA 20 EW (0,23 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha), BALTAZAR (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), LUNA EXPERIENCE (do nastavka plodiča 0,375 l/ha), LUNA MAX (1 l/ha), COLLIS (0,4 l/ha),… V poštev pridejo tudi pripravki na osnovi žvepla.

V trenutnem obdobju spremljamo tudi razvoj ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, ki se je v preteklih dneh intenzivno izlegal iz zimskih jajčec in bomo njegovo zatiranje napovedali po zaključenem cvetenju vinske trte.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 10.06.2021 02:09
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS