59. OBVESTILO O VARSTVU PRED PLEVELI PO VZNIKU KORUZE - 01.06.2021 08:23 - Zaključeno


Vznikle koruze so sedaj v različnih fazah razvoja in imajo od 3 - 5 listov (10 do 30 cm). Večje so na lažjih tleh, na težjih hladnejših tleh pa je rast v preteklih deževnih in hladnejših dneh zastala. Koruze so zaradi hladnejšega vremena in predvsem zaradi močne zbitosti in namočenosti tal v stresu in so občutljivejše za herbicide. Pleveli so že vzkalili in rastejo. Pri uporabi herbicidov po vzniku koruze po teh hladnejših dneh lahko pričakujemo pri nekaterih herbicidnih kombinacijah zastoj rasti pri koruzi, ki je v stresu zaradi hlada in namočenosti zemlje, zato se dosledno držite priporočenih odmerkov. V tabeli navajamo herbicide, ki se rabijo po vzniku koruze, nekateri herbicidi tudi do 8. lista koruze. Pleveli so povsod že vzkalili, zato zatiranje plevelov opravite čimprej, saj učinkovitost zatiranja z velikostjo plevelov pada. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov herbicida in vode na ha in časa uporabe iz »Navodila o uporabi«! Posebej priporočamo, da preberete vsa »Opozorila«, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevate!

 

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

 

 

SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV ZA UPORABO PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV, 17. 5. 2021

 

PRIPRAVEK AKTIVNA SNOV

ODME-REK /ha

DELOVANJE NA, UPORABA

OPOMBE

AKRIS *

Dimetenamid 28%

+ terbutilazin 25%

3 l/ha

Od 2. do 6. Lista koruze

Za enoletne ozko in širokolistne plevele

 

BASAGRAN 480*

bentazon 48%

1,5 – 2 l/ha

V fazi 1 – 5 listov koruze

za širokolistne semenske

Ne deluje na slak slabše na ambrozijo

Datum veljavnosti do 30.6.2021

HERBOCID XL

2,4-D DMA 60%

1,25 l/ha

pri fazi 2. – 4. lista koruze oz. 15- 20cm

za širokolistne plevele

Za slak, osat, za ambrozijo. Lahko v kombinaciji z drugimi herbicidi.

ESTERON

2,4 D 2-EHE 90,5%

1 l/ha

pri fazi 4 – 6 list koruze

za širokolistne plevele, za ambrozijo

MUSTANG 306 SE 2,4-D 2-EHE 45,24% + florasulam 6,25%

0,5 – 0,6 l/ha

do 4 – 5 lista koruze, za širokolistne plevele, slak in osat, za ambrozijo

BOTIGA

Mezotrion 9%

Piridat 30%

1 l/ha

Od 2 do 8 listov

Enoleten širokolistni plevel, navadna kostreba

ELUMIS *

mezotrion –7,5% + Nikosulfuron –3%

Do 1,5 l/ha

Po vzniku od 2-8 listov koruze, za zatiranje

enoletnega širokolistnega in

ozkolistnega plevela.

LAUDIS

tembotrion 4,4 %

1,15 – 2,25 l/ha

Za širokolistne in nekat. ozkolistne plevele, pri 2 – 8 listu koruze

V komb. s herbicidi proti travnim plevelom

Omejitve pri kolobarju!

LAUDIS WG 30

tembotrion 20 %

0,25 – 0,5 kg/ha + močilo

pri 2 – 8 listu koruze

Za širokolistne in nekatere ozkolistne plevele. V komb. s herbicidi proti travnim plevelom. Omejitve pri kolobarju!

LONTREL 100 *

Klorpiralid 10%

1 – 1,2 l/ha

za širokolistne plevele v fazi 2 – 5 lista

osat, pelinol. ambrozija, kamilice in slak.

Omejitve pri kolobarju !

LONTREL 72SG*

Klorpiralid 72%

0,17kg/ha

za širokolistne plevele v fazi 2 – 5 lista

osat, pelinol. ambrozija, kamilice in slak.

Omejitve pri kolobarju!

PEAK 75 WG

Prosulfuron 75%

20 g/ha

+ močilo

širokolistni pleveli, slak, kislice in osat , za ambrozijo Po vzniku koruze do 7. Lista koruze. Kolobarne omejitve !

STARANE FORTE

Fluroksipir 33,3%

0,54 L/ha

V fazi 2-6 listov koruze

Za širokolistne plevele: plezajoča lakota, breskova dresen, njivski slak.

Njivski slak lahko tretiramo točkovno, ko je koruza 30-100 cm visoka ob obvezni uporabi ščitnika. Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.

BANVEL 480 S *

Dikamba -48 %

0,6 l/ha

za širokolistne (enoletne in večletne) pri fazi 2 – 8 list koruze

dobro deluje na slak, za ambrozijo

Datum veljavnosti do 31.12.2021

MURAL

Dikamba 48%

 

0,6-0,75 l/ha

Pri fazi od 2. do 5. listov

Za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela

Datum veljavnosti do 31.12.2021

KALIMBA, DICASH

 

Dikamba- 48 %

0,6 l/ha

Za zatiranje širokolistnega plevela

V fazi od 2. do 8 lista koruze, najboljše od 3 – 5 lista koruze

Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28ºC, za ambrozijo

 

Datum veljavnosti: 31.12.2021

ARRAT *

Dikamba - 50 %

Tritosulfuron -25%

0,2 kg/ha

od 2 – 8 listov koruze

Za širokolistne plevele

Tudi na slak, za ambrozijo. Priporočeno dodajanje močila DASH HC 1L/ha

Datum veljavnosti do 31.12.2021

STRETCH

Nikosulfuron 4%

1 l/ha

od 2 – 8 listov koruze

za širokolistne in ozkolistne plevele

Datum veljavnosti do 31.12.2021

RINIDI WG

Dikamba 55%

Nikosulfuron9,2%

Rimsulfuron 2,3%

440 g/ha

Po vzniku, ko ima koruza od 4 do 8 listov

Za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela

ALISEO*

Nikosulfuron 30% + Rimsulfuron-15%

70 g/ha

+ močilo Trend 90

Od 2. do 8. lista koruze

Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevele

Datum veljavnosti: 31.12.2021

ALISEO PLUS *

Dikamba 60,52%+

Nikosulfuron 9,2% +

Rimsulfuron2,3%

350 – 440 g/ha +

Močilo Trend 90 v 0,1%

Od 2. do 6. lista koruze

Datum veljavnosti: 30.4.2021

Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevele. V času tretiranja mora biti listje suho, najmanj 3 ure ne sme deževati.

Za ambrozijo (dikamba)

ARIGO

Mezotrion 36% + Nikosulfuron 12%

+ Rimsulfuron 3%

330 g/ha

+ močilo Trend 90

v 0,1%

Od 2. do 8. lista koruze

Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevele

 

RIM 25 WG

Rimsulfuron 25%

60 g/ha + močilo 0,1%

Po vzniku, od 1. do 8. lista koruze

Za enoletne in večletne ozkolistne ter nekatere širokolistne plevele

TAROT 25 WG * Rimsulfuron 25 %

40 – 60 g/ha

+ močilo

Od 2. do 8. lista koruze

za travne plevele in nekatere širokolistne, divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči, ščir, abutilon

HARMONY 50 SX

tifensulfuron -metil 50%

22,5 g/ha

+ močilo

pri fazi 2 – 8 listov koruze,

za zatiranje širokolistnih plevelov, tudi za ščir in metlike.

Datum veljavnosti do 30.6.2021

 

EQUIP

Foramsulfuron- 2,25%

2 – 2,5 l/ha

Močilo je že dodano!

za travne in enoletne širokolistne plevele; v fazi 2. – 6. listov koruze

tudi za slak, osat, d. sirek, pl. Pirnica, za ambrozijo.

Datum veljavnosti do 31.7.2021

MOTIVELL* ali

SAMSON 4 SC* ali BANDERA *

Nikosulfuron – 4%

1 l/ha

za travne plevele tudi divji sirek, pirnica, kostreba in za nekat. enoletne širokolistne plevele 3 – 8. list koruze

ne deluje na slak, za ščir, slabše na ambrozijo. V kombinaciji s herbicidi za širokolistne plevele !

Datum veljavnosti do 31.12.2021

KELVIN* ali KELVIN OD*

Nikosulfuron – 4%

1 1l/ha

3 – 8. list koruze

Datum veljavnosti do 31.12.2021

dobro zatira ozkolistne in širokolistne plevele, predvsem: navadno kostrebo, muhviče, kamilice, ščire, nekoliko slabše nav. pirnico, divji sirek, bresk. dresen in krvavo srakonjo

KELVIN MAX

Nikosulfuron – 6%

00,75 l/ha

 

Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela, Po vzniku od 2-8 listov koruze

Datum veljavnosti do 31.12.2021

NICOSH* ali PRIMERO*

Nikosulfuron – 4%

1l/ha

za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevele,

3 – 8. list koruze

PREMIERO datum veljavnosti: 31.12.2021

SAMSON EXTRA 6 OD* ali MILAGRO EXTRA 6OD* ali MOTIVELL EXTRA 6 OD*

Nikosulfuron – 6%

 

0,75 l/ha

Po vzniku od 2.- 8. listov koruze, za travne plevele tudi divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči in za nekatere enoletne širokolistne plevele.

Ne uporablja se jih v sladki koruzi

Datum veljavnosti do 31.12.2021

ENTAIL* ali MILAGRO 240 SC*

Nikosulfuron – 24%

 

0,17 l/ha

Po vzniku od 2-8 listov koruze, selektivnost za koruzo je najboljša od 3- 5 lista koruze

za zatiranje ozkolistnega

in širokolistnega plevela

Datum veljavnosti do 31.12.2021

 

MILAGRO PLUS

Dikamba 22%

Nikosulfuron 5%

 

0,8 l/ha

 

Po vzniku od 2-8 listov koruze

Za zatiranje enoletnega ter večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela

Datum veljavnosti: 31.12.2021

TALISMAN

Nikosulfuron – 4%

1,125 l/ha

za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevele, 3 – 6. list koruze

Datum veljavnosti do 31.12.2021

 

MONSOON ACTIVE

Foramsulfuron 3%

+ tienkarbazon-metil 1%

1,5 l/ha ali 0,75 + 0,75 l/ha

Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel

2 l/ha ali 1 + 1 l/ha

Divji sirek

Mogoča deljena aplikacija

Uporaba v fazi od 2-6 list koruze

Datum veljavnosti do 31.7.2021

OSORNO, TEMSA SC

Mezotrion 10%

1,5 l/ha

Uporaba v fazi od 2. do 8 listov na koruzi

Za zatiranje nav. kostrebe in enoletnega širokolistnega plevela, njivske vijolice, ambrozije, plezajoče lakote in nav. slakovec

 

CAPRENO

Tembotrion 34,5%

+ tienkarbazon-metil 6,8%

0,3 L/ha + močilo na osnovi demetiliranega repičinega olja Uporaba v fazi 2-6 listov koruze

Zatira dresni, belo metliko, pasje zelišče, kamilico, nav. kostrebo, zeleni muhvič, srhodlak. ščir, nav. slakovec Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel

S sredstvom tretiramo, ko so rastline suhe.

 

Kolobarne omejitve !

SPANDIS*

Dikamba 40%

+ Nikosulfron 10%

+ prosulfron 4%

0,4 kg/ha

Uporaba, ko sta 2 lista razvita, do razvojne faze, ko je 8 list razvit

za ambozijo

Datum veljavnosti do 31.12.2021

 

Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela

 

KAMBA 480 SL*= KALIMBA*

Dikamba 48%

0,6 l/ha

Po vzniku, ko ima 2 do 8 listov

 

Datum veljavnosti do 31.12.2021

Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela

CALLAM*

Dikamba60%+

Tritosulfuron 12.5%

0,3 kg/ha

+ DASH

0,8 – 1 l/ha

Uporaba od3. do 6. listov koruze

Datum veljavnosti: 31.12.2021

za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega

plevela

Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.;KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.5.2021,MKGP,URSVHVVR


Datum objave obvestila: 01.06.2021 08:23
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS