48. VARSTVO VINSKE TRTE - 28.05.2021 08:56 - Zaključeno


Razvoj vinske trte je na stopnji petih do osmih razvitih listov (15 – 18 po lestvici BBCH).

Trenutne vremenske razmere zahtevajo obnovo preventivnega varstva pred peronosporo vinske trte. Zaščitna obloga je oslabljena, ko pade 25 ali več mm dežja na m2. Uporabite lahko: FOLLOW 80 WG (1,25 kg/ha), FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha), AVTAR 75 NT, DITHANE DG Neotec, DITHANE M-45, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, MANFIL PLUS 75 WG, MANKOZ 75 WG, PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha), PINOZEB M-45 v odmerku 2 kg/ha (pri pripravkih z a.s. mankozeb bodite pozorni tudi na čas veljavnost), POLYRAM DF (v 0,24 % konc., največji dovoljeni odmerek je 2,4 kg/ha), VIDERYO F (2,5 l/ha), VINCYA F (2,5 l/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha), EMENDO F (1,5 kg/ha), PERGADO F (1,25 kg/ha). Sredstvo UNIVERSALIS (2 l/ha) deluje na peronosporo in oidij vinske trte. Na zgodnejših legah lahko izberete že kombinirana preventivno delujoča sredstva z Al – fosetilom, oz. fosfonati kot so: MIKAL FLASH (4 kg/ha), MOMENTUM F (4 kg/ha), za katere je predvidena zaporedna raba, ali DELAN PRO (3 l/ha).

V primeru neurja s točo dajemo prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet (follow, folpan, pergado F, emendo F, mikal, momentum, universalis…). Pomembno je, da se vinogradi pred tretiranjem osušijo.

Proti oidiju vinske trte dodajte pripravke na osnovi žvepla: THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, MICROTHIOL DISPERSS, AZUMO WG, PEPELIN WG, VINDEX 80 WG, COSAVET DF, COSINUS, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, SYMBIOTICA FITO GRANULIRANO ŽVEPLO, POL-SULPHUR 80 WG, BIOTIP SULFO 800 SC, POL-SULPHUR 800 SC, SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO ali VERTIPIN v priporočenih odmerkih.

Opažene napade trsne pršice (erinoze) nadzirajte s pripravkom VERTIMEC PRO (1 l/ha, oz. 10).

V ekološki pridelavi pride za zaščito pred peronosporo vinske trte v poštev raba bakrovih pripravkov: NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha), BADGE WG (do cvetenja 1,25 kg/ha), CUPROXAT (5,3 l/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha).

Proti oidiju vinske trte dodajate SREDSTVA NA OSNOVI ŽVEPLA. V primeru rednega pojavljanja bolezni, ukrepajte s sredstvom VITISAN (3 kg/ha).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 28.05.2021 08:56
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS