45. OBVESTILO ZA VARSTVO FIŽOLA PRED TRIPSI IN UŠMI - 26.05.2021 14:43 - Zaključeno


Fižol je v stopnji razvoja dveh celih listov (BBCH 12). Pri pregledu posevkov na prostem smo opazili listne uši, v zaprtih prostorih pa tudi pojav tripsov.

V primeru, da ste škodljivce zaznali v vaših posevkih, za zatiranje lahko uporabite: KARATE ZEON 5 CS (za uši in tripse) v odmerku 0,15 L/ha ali za manjše uporabe na prostem LASER PLUS (za tripse) v odmerku 0,25 L/ha in v rastlinjakih za manjše uporabe REQUIEM PRIME (za tripse) v odmerku 5 L/ha.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 26.05.2021 14:43
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS