53. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 21.05.2021 16:33 - Zaključeno


V Vipavski dolini je zgodnji krompir že strnil vrste, poznejši krompir pa je v fazi bujne rasti. V ostalih višjih predelih Primorske je pozni krompir komaj posajen oz. je v začetnih fazah rasti. Deževno, vlažno in relativno toplo vreme v zadnjih dneh nudi izredno ugodne pogoje za širitev krompirjeve plesni v nižinah Primorske. V priloženem seznamu so navedeni registrirani fungicidi za varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo krompirja. Pred uporabo fungicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI!

 

V Vipavski dolini je zgodnji krompir že strnil vrste, poznejši krompir pa je v fazi bujne rasti. V ostalih višjih predelih Primorske je pozni krompir komaj posajen oz. je v začetnih fazah rasti. V Vipavski dolini in Slovenski Istri obilica padavin in razmočena topla tla poleg velike nevarnosti širitve okužbe s krompirjevo plesnijo nudijo tudi ugodni medij za razvoj bakterijskih bolezni krompirja. Opazili smo že nekaj okužb s črno nogo. Črna noga se pojavi pred cvetenjem, ko cima začne rumeneti, če jo izruvamo pa opazimo črno propadlo steblo (nogo) v spodnjem delu, ki je v zemlji. Take rastline je potrebno skupaj z gomolji odstraniti iz njive. Črna noga se širi z okuženim semenom in proti njej ni zaščitnega sredstva. Priporočam vsem, da redno spremljate posevke in jih po potrebi zaščitite. Pri izkopu zgodnjega krompirja pazite na karenco!

 

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

 

FUNGICIDI V KROMPIRJU 2021

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophthora infestans), 17.5.2021

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

KARENCA

REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*

DITHANE DG Neotec ==

MANKOZ 75 WG

 

mankozeb 75%

2 kg/ha

DITHANE datum veljavnosti:4.7.2021

7 dni

MANKOZ zaloge v uporabi do: 31.7.2021

DA

DITHANE M-45

 

mankozeb 80%

2 kg/ha

Datum veljavnosti:4.7.2021

7 dni

DA

MANFIL PLUS 75 WG, MANFIL 75 WG

mankozeb 75%

2 kg/ha

Datum veljavnosti:4.7.2021

7 dni

DA

MANFIL 80 WP == PINOZEB

M-45

 

mankozeb 80%

2 kg/ha

Datum veljavnosti:4.7.2021

7 dni

NE

 

BANJO

Fluazinam 50%

0,4 l/ha

7 dni

NE

PENNCOZEB 75 DG

mankozeb 75%

1,7 kg/ha

 

7 dni

NE

 

AVATAR 75 NT

 

mankozeb 75%

2 kg/ha

Datum veljavnosti:4.7.2021

7 dni

DA

ENERVIN

 

ametoktradin 12% + metiram 44%

 

2 kg/ha

7 dni

NE

POLYRAM DF

 

metiram 70%

2 kg/ha

21 dni

NE

RANMAN TOP

 

ciazofamid 16%

0,5 l/ha

7 dni

NE

SHIRLAN 500 SC = WINBY = FROWNCIDE

fluazinam 50%

0,4 l/ha

7 dni

NE

 

SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophthora infestans), 17.5.2021

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

KARENCA

REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*

ZIGNAL SUPER

Azoksistrobin 15%

Fluazinam 37,5%

0,5 l/ha

7 dni

DA

ACROBAT MZ WG == FORUM MZ WG

dimetomorf 9% + mankozeb 60%

2 kg/ha

Datum veljavnosti:4.7.2021

7 dni

 

DA

 

ELECTIS 75 WG

 

mankozeb 66,7% + zoksamid 8,3%

1,5 - 1,8 kg/ha

Datum veljavnosti:4.7.2021

7 dni

NE

 

INFINITO

 

fluopikolid 6,25 % + propamokarb 62,5 %

 

1,2 - 1,6 l/ha

Datum veljavnosti: 31.7.2021

7 dni

NE

MOXIMATE 725 WG = MOXIMATE 725 WP == MOXIMATE PLUS ==

CURZATE M 72,5 WG

cimoksanil 4,5% + mankozeb 68%

2,5 kg/ha

 

MOXIMATE datum veljavnosti:4.7.2021

7 dni

NE

 

CYMBAL

 

cimoksanil 45%

0,2 – 0,25 kg/ha

7 dni

NE

SACRON 45 DG

cimoksanil 45%

 

0,22 kg/ha

14 dni

NE

VALIS M

Valifenalat 6% + mankozeb 60 %

 

2,5

7 dni

 

NAUTILE DG

 

cimoksanil 5% + mankozeb 68%

 

2 kg/ha

 

7 dni

NE

 

NAUTILE WP

cimoksanil 4,5% + mankozeb 65%

 

2,25 kg/ha

21 dni

NE

FORTUNA GOLD

Cimoksanil 4%

Mankozeb 40%

3 kg/ha

Datum veljavnosti: 4.7.2021

14 dni

NE

SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophthora infestans), 17.5.2021

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

KARENCA

REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*

FUDAN GOLD

Cimoksanil 4%

Mankozeb 40%

3 kg/ha

Datum veljavnosti: 4.7.2021

14 dni

NE

EQUATION PRO

 

cimoksanil 30% + famoksadon 22,5%

400 g/ha

14 dni

NE

BANJO FORTE

 

dimetomorf 20% + fluazinam 20%

1 l/ha

Datum veljavnosti:31.7.2021

 

7 dni

 

NE

ORVEGO

 

ametoktradin 30% + dimetomorf 2,5%

0,8 l/ha

Datum veljavnosti:31.7.2021

7 dni

NE

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

 

mankozeb 64% + metalaksil-M 3,88%

2,5 kg/ha

Zaloge v prodaji:31.762021

21 dni

NE

 

ARMETIL M

Mankozeb 64%+

Metalaksil 8 %

2,5 kg/ha

21 dni

NE

GETT == PERGADO MZ

 

mandipropamid 5% +

mankozeb 60%

2,5 kg/ha

Zaloge v prodaji do:31.7.2021

7 dni

DA

REVUS

 

mandipropamid 25%

0,4 - 0,6 l/ha

3 dni

NE

REVUS TOP

Difenokonazol 25%

mandipropamid 25%

0,6 l/ha

3 dni

DA

TANOS 50 WG

 

cimoksanil 25% + famoksadon 25%

0,7 kg/ha

14 dni

NE

CARIAL FLEX

Cimoksanil 18%+

Mandipropamid 25%

0,6 kg/ha

7 dni

NE

CURZATE PARTNER

Cimoksanil 60%

0,15 kg/ha

1 dan

NE

PROXANIL 450 SC

 

Cimoksanil 5%+

propamokarb hidroklorid 40%

2-2,5 l/ha

14 dni

NE

REBOOT

 

Cimoksanil 33%+

zoksamid

33%

0,45 kg/ha

7 dni

NE

RIVAL DUO

Cimoksanil 5%+

Propamokarb hidroklorid

40%

 

2,5 l/ha

Datum veljavnosti: 31.7.2021

14 dni

NE

COPFORCE EXTRA

baker v obliki bakrovega hidroksida 30%+

cimoksanil 6%

2 kg/ha

14 dni

N E

CURZATE C EXTRA

 

baker v obliki bakrovega hidroksida 25% + cimoksanil 6%

2 kg/ha

Zaloge v uporabedo:30.6.2021

28 dni

NE

 

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI NA OSNOVI BAKRA REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophthora infestans), 17.5.2021

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

KARENCA

REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*

NORDOX 75 WG

 

baker v obliki bakrovega oksida

75%

1 kg/ha

14 dni

DA

Dovoljen za EKO pridelavo!

CUPRABLAU Z 35 WP

 

baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%

2,8 kg/ha

14 dni

DA

Dovoljen za EKO pridelavo!

CUPRABLAU Z 35 WG

baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%

2,1 kg/ha

14 dni

DA

Dovoljen za EKO pridelavo!

BADGE WG

baker kot bakrov oksiklorid 24,5%

baker kot bakrov hidroksid 24,4 %

3 kg/ha

7dni

NE

Dovoljen za EKO pridelavo!

* Alternaria solani - črna listna pegavost krompirja

Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.5.2021,MKGP,URSVHVVR


Datum objave obvestila: 21.05.2021 16:33
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS