41. VARSTVO VINSKE TRTE - 20.05.2021 15:00 - Zaključeno


Razvoj vinske trte je na stopnji štirih do osmih razvitih listov (14 – 18 po lestvici BBCH).

Vinogradnikom svetujemo preventivno varstvo pred peronosporo vinske trte. Pogoji za primarne okužbe so izpolnjeni in nanos zaščitnih sredstev je potrebno opraviti pred naslednjim padavinskim obdobjem. Ustrezno zaščito nudijo dotikalno delujoči fungicidi: FOLLOW 80 WG (1,25 kg/ha), FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha), DELAN PRO (3 l/ha), AVTAR 75 NT, DITHANE DG Neotec, DITHANE M-45, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, MANFIL PLUS 75 WG, MANKOZ 75 WG, PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha), PINOZEB M-45 v odmerku 2 kg/ha (pri pripravkih z a.s. mankozeb bodite pozorni tudi na čas veljavnost), POLYRAM DF (v 0,24 % konc., največji dovoljeni odmerek je 2,4 kg/ha), VIDERYO F (2,5 l/ha), VINCYA F (2,5 l/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha). Sredstvo UNIVERSALIS (2 l/ha) deluje na peronosporo in oidij vinske trte.

V primeru neurja s točo svetujemo varstvo vinogradov s pripravki na osnovi aktivne snovi folpet.

Proti oidiju vinske trte dodajte pripravke na osnovi žvepla: THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, MICROTHIOL DISPERSS, AZUMO WG, PEPELIN WG, VINDEX 80 WG, COSAVET DF, COSINUS, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, SYMBIOTICA FITO GRANULIRANO ŽVEPLO, POL-SULPHUR 80 WG, BIOTIP SULFO 800 SC, POL-SULPHUR 800 SC, SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO ali VERTIPIN v priporočenih odmerkih.

Opažene pojave trsne pršice (erinoze) nadzirajte s pripravkom VERTIMEC PRO (1 l/ha, oz. 10).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 20.05.2021 15:00
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS