79. OREHOVA MUHA - 06.08.2020 13:30 - Zaključeno


V večini nasadih orehov, kjer so opravili prvo škropljenje proti orehovi muhi so ulovi na vabah trenutno malo številčni ali pa se muha ne lovi. Glede na veliko količino dežja v zadnjih petih dneh je insekicidna obloga sprana. Zato pozorno spremljajte ulov orehove muhe z vabami in ob naraščaju le teh ponovite škropljenje s pripravkom Laser plus v odmerku 0,075 L/ha ali Laser 240 SC v odmerku 0,15 L/ha in porabi vode 3L na odraslo drevo oz. 380 L/ha. Škropilni brozgi je potrebno dodati prehranski atraktant Nutrel v 1,5 % koncentraciji (1,5 L/100 L/vode).

S to mešanico se poškropi spodnjo eno tretjino drevesne krošnje na severni ali vzhodni strani tako, da se za vsako odraslo drevo porabi približno 3 L škropilne brozge. Za škropljenje se uporabi šobe, ki oblikujejo nekoliko večje kapljice.

V primeru, da boste po škropljenju še beležili ulove orehove muhe, škropljenje ponovite v presledku enega do dveh tednov. Pripravek Laser plus ali Laser 240 SC se lahko na istem zemljišču uporabi največ 3 krat v eni rastni sezoni.

Namesto zgoraj omenjenih pripravkov se lahko škropljenje opravi tudi s pripravkom Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha in dodatkom atraktanta Nutrel, pri čemer se ravno tako poškropi samo spodnja tretjina drevesa na S ali V strani. Pripravka se lahko uporabita na istem zemljišču največ 2 krat v eni rastni sezoni.

Pri delu upoštevajte karenco, ki je za pripravek Laser plus in Laser 240 SC 30 dni, za pripravek Imidan 50 WG pa 7 dni.

V ekoloških nasadih je dovoljena samo kombinacija pripravka Laser plus ali Laser 240 SC + Nutrel.

Pred uporabo FFS preberite in upoštevajte navodila za uporabo. Upoštevajte predpisane razdalje od voda I. in II. reda. Pri uporabi sredstev nevarnih za čebele izvajajte škropljenje izključno pozno zvečer, ponoči ali zgodaj zjutraj, ko so čebele v panjih ter poskrbite, da bo podrast pomulčena!


Datum objave obvestila: 06.08.2020 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS