82. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE PLODOVK - 24.07.2020 13:04 - Zaključeno


V nasadih paprike opažamo poškodbe gosenic koruzne vešče. Priporočamo spremljanje stanja in uporabo insekticida ob pojavu prvih gosenic, preden se zavrtajo v plodove. Uporabite lahko eno izmed naslednjih sredstev: AFFIRM (2 kg/ha; karenca 3 dni), KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha; karenca 3 dni), NEEMAZAL – T/S (2 - 3 l/ha; karenca 3 dni v zaščitenih prostorih), DELFIN WG (0,75 kg/ha, karenca ni potrebna), AGREE WG (0,5 – 1 kg/ha, karenca ni potrebna).

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 24.07.2020 13:04
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS