69. AMERIŠKI ŠKRŽATEK - 17.07.2020 10:36 - Zaključeno


Drugo zatiranje ameriškega škržatka

Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka prevladujejo ličinke L3, L4 in L5 razvojnega stadija, še vedno pa najdemo tudi ličinke L2 razvojnega stadija. Odraslih osebkov na rumenih lepljivih ploščah še nismo zabeleži V zadnji dekadi meseca julija v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, ki obsegajo celotno območje vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožji okoliš Slovenske Konjice, opravite drugo škropljenje v primeru, če boste na rumene lepljive plošče ulovili 4 in več odraslih osebkov ameriškega škržatka na teden. Zato še posebej pozorno spremljaje ulove odraslih osebkov na rumenih lepljivih ploščah in ob preseganju praga škodljivosti opravite drugo škropljenje.

V kolikor ste prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku opravili s pripravkoma Mospilan 20 SG ali Sivanto prime in ne boste beležili odraslih osebkov na rumenih lepljivih ploščah, drugo škropljenje ni obvezno. V kolikor pa ste za prvo škropljenje uporabili katero drugo registrirano sredstvo za zatiranje ameriškega škržatka, pa je potrebno opraviti tudi drugo škropljenje.

V primeru, da ste prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku opravili s pripravkom Mospilan 20 SG in boste beležili na rumenih lepljivih ploščah odrasle osebke ameriškega škržatka, pa opravite škropljenje v drugem napovednem roku in dajte prednost pripravku Sivanto prime. Uporabite lahko tudi pripravek Exirel.

V ekološki pridelavi je treba proti ameriškemu škržatku opraviti 2 do 3 škropljenja. Tretjega škropljenja ni potrebno opraviti, če imetnik po drugem škropljenju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovi, da so bili ulovljeni manj kot 4 odrasli škržatki na rumeno lepljivo ploščo na teden. V ekološki pridelavi sta dovoljena pripravka na osnovi piretrina Flora verde in Biotip floral.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah sta povsod po Sloveniji obvezni najmanj dve škropljenji ameriškega škržatka, obenem pa morate imetniki spremljati ulove doraslih osebkov z rumenimi lepljivimi ploščami. Če se po drugem škropljenju na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je potrebno opraviti tudi tretje škropljenje.

V matičnih vinogradih lahko uporabite enega od pripravkov kot so: Sivanto prime, Decis 2,5 EC – s tem pripravkom zatrete tudi grozne sukače ali Movento SC 100, ki zatira tudi trtno uš.

V trsnicah in matičnjakih pa je dovoljena uporaba pripravkov Mospilan 20 SG, Sivanto prime, Movento SC 100 ali Decis 2,5 EC. Pri tem upoštevajte, da se lahko v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah pripravek Decis 2,5 EC in Movento SC 100 uporabita 2-krat v rastni dobi, ostali pripravki pa 1- krat.

Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno škropljenje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma če je populacija velika. V takih vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami.

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka so nevarna za čebele. Škropljenje opravite v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah (dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom), ko so čebele v panjih in ne letijo. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast. Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi ter upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14 in 28/18).

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev njihove uporabe

Pripravek

Aktivna snov

Odmerek/

koncentracija

Število dovoljenih tretiranj/leto

Karenca

(št. dni)

Datum veljavnosti

Mospilan 20 SG1

acetamiprid

0,375 kg/ha

eno

42

1.5.-31.8.2020

Sivanto prime

flupiradifuron

0,5 l/ha

eno

14

9.12.2025

Movento SC 1002

spirotetramat

0,7 l/ha

dve

14

30.4.2025

Decis 2,5 EC5

deltametrin

0,5 l/ha

eno3

dve4

14

31.10.2021

Exirel

ciantraniliprol

0,9 l/ha

dve

10

14.9.2027

Steward

indoksakarb

150 g/ha

dve

10

31.12.2020

Flora verde

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

13. 8. 2023

Biotip floral

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

13. 8. 2023

1 Mospilan 20 SG ima v letu 2020 dovoljenje za nujne primere za zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih

2 tretiranje samo v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah

3 v vinogradih za pridelavo grozdja eno tretiranje – Decis 2,5 EC

4v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah dve tretiranji - Decis 2,5 EC

5 s pripravkoma Decis 2,5 EC in se zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev lahko tretira le po cvetenju, v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom


Datum objave obvestila: 17.07.2020 10:36
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS