85. VARSTVO JAGODIČJA - 16.07.2020 08:32 - Zaključeno


V nasadih ameriških borovnic, robid in malin opažamo stopnjevanje naleta plodove vinske mušice, zato pridelovalcem priporočamo dosledno spremljanjem ulova, še posebno v začetku zorenja plodov.

Mušice ležejo jajčeca v zoreče in že zrele plodove. Izležene ličinke izjedajo plodove, ki se posledično mehčajo in gnijejo. Močan napad je pogost v večjih v nasadih, kjer je veliko propadajočih plodov, zato je pomembno redno odstranjevanje le teh.

Za zatiranje plodove vinske mušice v jagodičju sta registrirani sredstvi Laser 240 SC in Laser plus. Njuna raba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 16.07.2020 08:32
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič
Pripravili: David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS