77. VARSTVO OREHOV PRED OREHOVO MUHO - 10.07.2020 15:11 - Zaključeno


Pridelovalcem orehov svetujemo spremljanje leta orehove muhe. V nasadu na senčno stran dreves namestite po dve rumeni lepljivi plošči z atraktantom. Prva plošča naj bo obešena na višini 2 m. Drugo namestite na drugo drevo, nekaj deset metrov stran, na višino 6 m. Vabe pregledujte na 2-3 dni.

V nasadih pričnete z zatiranjem pet dni po prvih zabeleženih ulovih muh. Uporabite lahko pripravek LASER 240 SC (0,15 l/ha; pri porabi vode 3 l na polno razvito drevo) ali LASER PLUS (0,075 l/ha pri porabi vode do 3 l na drevo); oba največ 3× v eni rastni dobi in jima dodate privabilni prehranski dodatek NUTREL (v 1,5% konc.). Mešanico nanesete le na spodnjo tretjino krošnje (severna ali vzhodna stran). Če se ulov po uporabi insekticida nadaljuje, se zaščita ponovi v presledku 7-14 dni. Varstvo je potrebno ponoviti tudi po intenzivnejših padavinah (pade več kot 10 l dežja), ki izperejo nanos. Oba sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. V primeru, če se bo let muhe nadaljeval še v drugi polovici avgusta, sta na razpolago tudi sredstvi CALYPSO SC 480 (največji dovoljeni odmerek 0,25 l/ha; največ 2× v eni rastni dobi) in IMIDAN 50 WG (1,5 kg/ha; največ 2× v eni rastni dobi; ko plodovi dosežejo 20 – 70 % končne velikosti), katera ravno tako uporabite s privabilom, po enakem postopku. DECIS TRAP OREHOVA MUHA (50 – 100 pasti na ha; učinkovito deluje do 150 dni) je zaprt sistem insekticidne pasti iz dvodelne plastične posode, ki s prehranskim dopolnilom privablja in lovi orehovo muho.

Za zmanjšanje škode pri posameznih drevesih in v naseljih pride v poštev zaščita pred izletanjem muh s pomočjo koprene, katero razprostrete pod krošnjo dreves.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 10.07.2020 15:11
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS