36. Fenološki razvoj jablan in hrušev ožig - 02.04.2004 14:30 - Poslano


Nasadi jablan so povprečno v fenološki fazi zelenega vršička do mišjega ušesca C- C 3 (BBCH 53-54). Zdaj je zadnji čas, da v intenzivnih nasadih, kjer je bila okužba s hruševim ožigom potrjena, v varovalnem pasu in v 5 km nevtralnem pasu, zaključite z zimsko rezjo. Prav tako je priporočljivo čimprej zaključiti z rezjo na ogroženih območjih (intenzivni nasadi, drevesnice).

Prvo škropljenje z dodatkom bakrovih pripravkov priporočamo, da opravite v fenološki fazi C 3 – D (BBCH 54-55). Pripravki in koncentracije so podani v preglednici št.2.

Na podlagi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja hruševega ožiga (Uradni list RS, št. 18/04) vas obveščamo o preventivnih ukrepih iz 24. in 27. člena tega pravilnika.

27. člen govori o prepovedi premeščanja čebeljih družin z okuženega območja, žarišč okužbe in varovalnega pasu na ogrožena območja brez predhodne osamitve v času:

  • od 15. 3. do 1. 7. za Primorsko

  • od 25. 3. do 15. 7. za preostalo Slovenijo.

24. člen navaja zahtevo po odstranjevanju panešpelj, ognjenega trna, fotinije, gloga in kutine iz varovalnih pasov sadovnjakov in drevesnic še pred cvetenjem, do 31. 3. 2004.

Za pomoč pri napovedovanju hruševega ožiga bomo v letošnjem letu uporabljali prognostičen model Maryblyt . Z njim je možno dokaj natančno napovedati nastop infekcij in posledično pojav simptomov. Model beleži pogoje za okužbe in napoveduje pojav štirih vrst simptomov. Za ustrezno delovanje potrebuje:

  • dnevne podatke o temperaturah,

  • padavinah (rosa, dež, omočenost listov),

  • podatke o razvojnih fazah jablan oz. hrušk

  • podatke o poškodbah zaradi mraza, vetra ali toče.

Fenološki razvoj je potrebno spremljati po sortah in je narejen po BBCH

identifikacijskem ključu. Podatke o fenološkem razvoju jablan že spremljamo s pomočjo zunanjih sodelavcev opazovalcev, ostali podatki pa so vodeni preko lokalnih postaj Adcon. O nevarnosti pojava okužb s hruševim ožigom vas bomo sproti obveščali. Informacije bodo dostopne tudi na internetni spletni strani FITO-INFO. O možnosti koriščenja podrobnih informacij preko interneta vas bomo obvestili.

Za lažje razumevanje oznak fenoloških faz razvoja jablan smo vam v prilogi pripravili primerjavo med Fleckingerjevim in BBCH identifikacijskim ključem.

Pripravila: Alenka Ferlež, Marko Zmrzlak


Datum objave obvestila: 02.04.2004 14:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS