50. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V KROMPIRJU - 25.05.2020 11:32 - Zaključeno


V preteklem deževnem obdobju so bili pogoji za razvoj krompirjeve plesni več kot ugodni. Pri pregledih krompirišča zaenkrat še nismo zaznali okužb. Kljub temu vam priporočamo, da svoje posevke pregledate in opravite preventivno škropljenje z enim od spodaj naštetih kontaktnih pripravkov: AVTAR 75 NT (2,0 kg/ha), DITHANE DG Neotec* (2 kg/ha), DITHANE M-45* (2 kg/ha), ENERVIN (2 kg/ha), FROWNCIDE (0,4 l/ha), MANFIL PLUS 80 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2,0 kg/ha), MANKOZ 75 WG* (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (1,7 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), RANMAN TOP (0,5 l/ha), SHIRLAN 500 SC (0,4 l/ha), WINBY (0,4 l/ha) ali s pripravkom na osnovi bakra: BADGE WG, CUPRABLAU Z 35 WP* ali CUPRABLAU Z 35 WG* (3 kg/ha), ki sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V krompiriščih, kjer so se vrste že začele sklepati, lahko opravite škropljenje z enim od fungicidov, ki imajo polsistemično ali sistemično delovanje. Uporabite lahko: ACROBAT MZ WG* (2 kg/ha), ARMETIL M (2,5 kg/ha), BANJO FORTE (1,0 L/ha), CARIAL FLEX (0,6 kg/ha), COPFORCE EXTRA (2,0 kg/ha), CURZATE C EXTRA (2,0 kg/ha), CURZATE M 72,5 WG (2,3 kg/ha), CURZATE PARTNER (0,15 kg/ha) + kontaktni pripravek, CYMBAL (0,2 do 0,25 kg/ha) + kontaktni pripravek, ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha), EQUATION PRO (0,4 kg/ha), FORUM MZ WG* (2 kg/ha), FORTUNA GOLD (3 kg/ha), FUDAN GOLD (3 kg/ha), GETT (2,5 kg/ha), INFINITO (1,2-1,6 l/ha), MOXIMATE 725 WG (2,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (2,5 kg/ha), MOXIMATE PLUS (2,5 kg/ha), NAUTILE DG (2 kg/ha), NAUTILE WP (2,25 kg/ha), ORVEGO (0,8 l/ha), PERGADO MZ (2,5kg/ha), PROFILUX (2,5 kg/ha), PROXANIL 450 SC (2,0 – 2,5 L/ha), REBOOT (0,45 kg/ha), REVUS (0,4 – 0,6 l/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), RIVAL DUO (2,5 l/ha), SACRON 45 DG (0,22 kg/ha) + kontaktni pripravek, TANOS 50 WG (0,7 kg/ha), VALIS M (2,5 kg/ha).

V času pogostih padavin (če pade več kot 30mm padavin) bodite pozorni na možnost izpiranja kontaktnih sredstev.

Pripravki označeni z * so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 25.05.2020 11:32
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS