43. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 21.05.2020 15:06 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije so jablane in hruške v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 72, ko so plodiči večji do 20 mm.

Na območju Koroške so jablane v fenološki fazi BBCH 71, hruške pa v fazi BBCH 71 - 72.

Jabolčni zavijač

Na opazovanih sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije so bili med 14. do 20. majem ulovi jabolčnega zavijača maloštevilni (1 do 4 metuljčkov/vabo/teden) oz. jih sploh ni bilo. Tudi večerne temperature pod 15°C z izjemo 18.5. (na lokacijah Ponikva, Kasaze, Črnova ) niso ustvarjale pogojev za parjenje in odlaganje jajčec. Vremenska napoved napoveduje v naslednjih sedmih dneh (z izjemo nedelje) tolpo in sončno vreme. Tako bodo ponovno ustvarjeni pogoji za nadaljevanje leta, parjenje in odlaganja jajčec jabolčnega zavijača.

Na območju Celjske in Koroške regije je za tiste, ki ste se za prvo škropljenje proti jabolčnemu zavijaču odločili uporabiti pripravek Coragen (odmerk: 18 mL/hL, pri tem najvišji dovoljen odmerek pri enem škropljenju jablan ne sme presegati 270 mL pripravka/ha) ali Exirel (odmerek: 50-60 mL/hL oz. največ 0,9 L/ha), optimalen rok zatiranja med 23. in 29. majem.

Pripravka delujeta tudi na breskovega in češpljevega zavijača, zavijače lupine sadje in breskovega molja.

V kolikor boste prvo škropljenje proti jabolčnemu zavijaču opravili z insekticidi MAC skupine kot sta Runner 240 SC (0,45 L/ha) ali Mimic (1 L/ha) ali boste uporabili neonikotinoidne insekticide kot sta Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha), to storite med 29. majem do 3. junijem. V primeru, da se vam je začela pojavljati mokasta jablanova uš ali opazite močnejši pojav zelene uši, dajte pri zatiranju jabolčnega zavijača prednost neonikotinoidnim insekticidom. Vsi našteti pripravki delujejo tudi proti breskovemu zavijaču, ki se v nasadih jablan redno pojavlja.

V nasadih, kjer je jabolčni zavijač v preteklih letih povzročil veliko škode je priporočljivo za slabitev populacije redno dodajanje polovičnega odmerka granuloznega virusa Madex max ali Carpovirusine. Ekološki sadjarji ga v tem času uporabite v polnem odmerku.

Na lokacijah Celjske regije, se sadjarji pri rokih zatiranja proti jabolčnem zavijaču držite zgodnejše napovedanih datumov, medtem ko koroški sadjarji in tisti, ki imate nasade na nekoliko bolj zatišnih legah, škropljene približajte zadnjim napovedanim rokom škropljenja.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

Na opazovanih sadjarskih lokacijah je med 15. in 20. majem padlo od 9 (Ponikva) do 19,6 mm (Črnova) dežja. V tem obdobju so bili na vseh sadjarskih lokacijah izpolnjeni pogoji za srednjo ali lahko (15. 5.) in močno (19.5) primarno okužbo z jablanovim škrlupom. Prav tako smo v tem obdobju zabeležili veliko število askospor.

Zato nadaljujte s preventivnim pristopom škropljenja proti škrlupu in uporabite enega od kontaktnih fungicidov kot so: Delan 700 WG (0,75 kg/ha), Delan Pro (2,5 L/ha), ali fungicidov iz skupine ditiokarbamatov kot so: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali pripravek z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha). Prirast listne mase je velik, zato pazite na razmike med škropljenji in količino padavin.

Uporaba sistemičnih IBE pripravkov na osnovi aktivne snovi difenkonazol kot so: Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ali Duaxo koncentat (1,1 L na višinski meter krošnje /ha, najvišji dovoljen odmerek 3,3 L/ha) in tetrakonazol Domark 100 EC (0,4 l/ha; od BBCH 69) v kombinaciji z enim od zgoraj naštetih kontaktnih fungicidov je smiselna v primeru ekstremni razmer, če bi od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) dnevi in bi bilo listje skupaj mokro več kot dva dni ter bi padlo več kot 20 mm dežja.

V nasadih, kjer zasledite močnejši pojav jablanove pepelovke uporabite enega od specifično delujočih fungicidov kot so: Luna experience (0,75 L/ha), Sercadis (0,25 L/ha) ali Sercadis plus (0,72 L/ha). Slednja delujeta tudi na jablanov škrlup. V kolikor jih imate na zalogi, lahko uporabite tudi pripravke na osnovi strobilurinov kot so: Stroby WG (0,2 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha) ali Tercel (2,5 kg/ha). Prav tako lahko uporabite pripravka na osnovi a.s. penkonazola kot sta Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha.

Uporaba pripravka Luna experience in pripravkov na osnovi strobilurinov (Stroby WG, Zato 50 WG, Flint) je priporočljiva tudi v nasadih, kjer ste v preteklem letu imeli težave z alternarijsko pegavostjo.

V ostalih nasadi za zmanjšanje infekcijskega potenciala dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito –tekoče žveplo, v odmerku 3kg ali L/ha.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu in pepelasti plesni velja tudi za hruške.

Rdeča sadna pršica

Toplo vreme, ki je pred nami bo ugodno vplivalo na razvoj rdeče sadne pršice. Zato bodite pozorni in pregledujte nasade. V primeru preseganja praga škodljivosti (več kot 5 pršic/list), opravite škropljenje z enim od pripravkov kot so: Masai (0,5 kg/ha); Milbeknock, Knemite SC ali Koromite (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje); Envidor SC 240 (0,6 L/ha) ali Nissorun 10 WP (0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, pri čemer skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha).

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA! PRED UPORABO SREDSTEV PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE TUDI OSTALA OPOZORILA GLEDE VARSTVA OKOLJA.

Hrušev ožig

Bodite pozorni na simptome morebitnih cvetnih okužb bakterije hruševega ožiga. Začnite redno pregledovanje nasadov jablan in hrušk, še posebej na območjih, kjer so bile v preteklih letih potrjene okužbe s hruševim ožigom in kjer so jablane podcvetale daljše časovno obdobje. . Opravite tudi preglede travniških sadovnjakov. Preglede opravljajte v času, ko je listje suho. Simptome opazite predvsem na poganjkih, ki venejo in se sušijo (pastirska palica), spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na začetku mlečno rumene barve, nato postane oranžen. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).


Datum objave obvestila: 21.05.2020 15:06
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS