46. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEBULNIC PRED TRIPSI - 21.05.2020 12:07 - Zaključeno


Pridelovalcem čebulnic priporočamo pregled rastlin. Če pri pregledu svojega posevka opazite resarje, ter več kot 1 – 2 larvi na list rastline, je potrebno izvesti tretiranje, z enim od navedenih pripravkov: LASER 240 SC (0,45 l/ha, dovoljena uporaba na čebuli in poru), LASER PLUS ( 0,2 l/ha, dovoljena uporaba na prostem na poru in čebuli) ali KARATE ZEON 5 SC (0,15 l/ha, dovoljena uporaba na čebuli, šalotki in česnu).

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 21.05.2020 12:07
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS