45. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEBULNIC PRED ČEBULNO PLESNIJO - 20.05.2020 14:15 - Zaključeno


Na lokaciji spremljanja čebulnic, ima čebula razvitih pet listov (15 po BBCH). Glede na vremenske razmere, bi bilo priporočljivo izvesti preventivno zaščito zoper čebulno plesen. Uporabite lahko enega od pripravkov: ARMETIL M (2,5 kg/ha), CHAMANE (1 l/ha), CHAMPION 50 WG (2 kg/ha), CHAMP FORULA 2 FLO (2,8 l/ha), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 - 3 kg/ha), ORTIVA (1 l/ha), CUPROXAT (5,3 l/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (1,8 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (1,5 kg/ha), MIRADOR 250 SC (1 l/ha), ZAFTRA AZT 250 SC (1 l/ha), ZOXIS 250 SC (1 l/ha).

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 20.05.2020 14:15
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS