50. VARSTVO PŠENICE - 18.05.2020 13:31 - Zaključeno


Ozimne pšenice so sedaj večinoma že sklasile in prehajajo v fazo cvetenja, razvoj je odvisen od sorte in območja pridelave. Ko je klas enkrat zunaj je izpostavljen različnim glivičnim okužbam, najbolj škodljive so okužbe s fuzarijskimi glivami, ki poleg nižjega pridelka povzročajo onesnaženost zrnja z mikotoksini. Nevarno obdobje za okužbe klasov s fuzariozami je od konca klasenja do konca cvetenja (BBCH 59-69), tveganje je večje v deževnem vremenu in na njivah, kjer v kolobarju pšenica sledi koruzi. Priporočamo, da posevke pšenice čimprej po zaključenem klasenju zavarujete s katerim od triazolnih pripravkov kot so Prosaro, Caramba, Plexeo, Sirena in podobni.

V posevkih spremljajte tudi razvoj rdečega žitnega strgača. Okvirni prag zatiranja ličink je 1 ličinka na posamezno bil. Za zatiranje lahko uporabite katerega od pripravkov kot so Biscaya, Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis, Karate zeon, Kaiso EG, Poleci, Sparviero, Evure, Mavrik 240 in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 18.05.2020 13:31
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS