48. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV - 18.05.2020 13:29 - Zaključeno


Ob pregledu nasadov koščičarjev opažamo večji pojav različnih vrst uši. Pridelovalcem priporočamo redno pregledovanje nasadov. V primer prerazmnožitve je potrebno opraviti zatiranje.

Za varstvo breskev ali nektarin lahko uporabite pripravke kot so Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Teppeki ali Pirimor 50 WG

Za varstvo češenj in višenj pa lahko uporabite pripravek Calypso SC 480 ali Movento SC 100. Prag škodljivosti črne češnjeve uši na češnjah je 3 % napadenih poganjkov.

Češnjeva muha

Pridelovalcem priporočamo, da v nasadih češenj izobesite rumene lepljive plošče z namenom ugotavljanja prisotnosti češnjeve muhe. Ob prvih ulovih muhe lahko za zatiranje uporabite pripravek Mospilan 20 SG, Exirel ali Imidan 50 WG. Ekološki pridelovalci pa lahko uporabite pripravek Naturalis.


Datum objave obvestila: 18.05.2020 13:29
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS