36. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V ŽITIH - 07.05.2020 14:02 - Zaključeno


Pšenica je na območju JV v zelo različnih fenoloških stopnjah, od nabrekanja nožnice (BBCH 45) do klasenja (BBCH 55 – 59).

V nekaterih posevkih prihaja do prerazmnožitve rdečega žitnega strgača. Odraslih hroščev ne zatiramo. Cilj zatiranja so začetni razvojni stadiji ličink. Prag je presežen, ko najdete 1 ličinko na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m2 ali 15 % poškodovane površine najbolj vitalnih zgornjih listov. Ravno tako so se v večjem številu začele pojavljati listne uši. Vsi spodaj navedeni pripravki bodo imeli delovanje tudi na njih.

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v žitih za zatiranje rdečega žitnega strgača in listnih uši v letu 2020.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

NAČIN DELOVANJA

UPORABA NA

BISCAYA

0,3

sistemično

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

BULLDOCK EC 25

0,3 – 0,5

kontaktno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

DECIS 2,5 EC

0,2 – 0,3

kontaktno

strna žita

EVURE

0,2

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

FASTAC 100 EC

0,12

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen

KARATE ZEON 5 CS

0,15

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

KARIS 10 CS

0,05

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

MAVRIK 240

0,2

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

POLECI

0,2 – 0,3

kontaktno+želodčno

strna žita

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 07.05.2020 14:02
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS