34. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 30.04.2020 10:35 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije jablane povprečno na opazovane lokacije prehajajo v fenološko fazo konca cvetenja BBCH 69. Sorte, ki zgodaj cvetijo (Carjevič, Idared…) in hruške pa prehajajo v fazo razvoja plodičev BBCH 71.

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič, Idared

H – I

69 - 71

Braeburn,

H

69

Gala, Jonagold

G (20%) – H (80%)

67 (20%)-69(80%)

Fuji, Zlati delišes, Elstar

G (40%) – H (60%)

67 (40%)-69(60%)

Na območju Koroške so jablane v fazi polnega cvetenja, hruške v fazi intenzivnega odpadanja venčnih listov.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

Na opazovanih sadjarskih lokacijah je med 29. in 30. aprilom padlo od 0,6 (Kasaze) do 12,4 mm (Slovenske Konjice) dežja. Na vseh sadjarskih lokacijah so bili izpolnjeni pogoji za lahko do močno primarno okužbo z jablanovim škrlupom. V naravi ob vsakem dežju (kljub manjši količini padavin) in kratkemu obdobju omočenosti listne mase zabeležimo izbruhe askosaor.

Vremenoslovci v prihodnjih dneh napovedujejo nestanovitno vreme z možnostjo pogostejših krajevnih padavin. V razmerah toplega vremena, ko se padavine pojavljajo večkrat na dan in ustvarjajo dolgotrajno omočenost listne mase lahko pričakujemo tudi močnejše izbruhe askospor in izpolnjene pogoje za okužbe z jablanovim škrlupom. Prav tako hitro prirašča listna masa.

Zato poskušajte nadaljevati s preventivnim pristopom škropljenja proti škrlupu, ki ga opravite pred padavinami. V takšnih razmerah dajte prednost uporabi pripravkov na osnovi a.s. ditianon kot sta Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali Delan Pro (2,5 L/ha).

V primeru posameznih kratkotrajnih ploh lahko opravite škropljenje tudi z enim od kontaktnih fungicidov iz skupine ditiokarbamatov kot so: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali s pripravkom z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha), ki jim je priporočljivo dodati foliarna gnojila, ki vsebujejo kalijeve fosfanate.

V primeru ekstremni razmer, če bi od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) dnevi in bi bilo listje skupaj mokro več kot dva dni ter bi padlo več kot 20 mm dežja je smiselna uporaba sistemičnih IBE pripravkov na osnovi aktivne snovi difenkonazol kot so: Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ali Duaxo koncentat (1,1 L na višinski meter krošnje /ha, najvišji dovoljen odmerek 3,3 L/ha) in tetrakonazol Domark 100 EC (0,4 l/ha; od BBCH 69) v kombinaciji z enim od zgoraj naštetih kontaktnih fungicidov.

Za zmanjšanje infekcijskega potenciala pepelaste plesni dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito –tekoče žveplo, v odmerku 3kg ali L/ha.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu in pepelasti plesni velja tudi za hruške.

Jabolčna grizlica

Ko je cvetenje jablan popolnoma zaključeno in ste v nasadih beležili ulove jabolčne grizlice na belih lepljivih ploščah nad pragom škodljivosti (skupno 30 in več grizlic na posamezno ploščo) ter v kolikor še niste, opravite škropljenje z enim od pripravkom kot so: Mospilan 20 SG (0,04 %), Calypso SC 480 (0,3 L/ha) ali Neemazal T/S (1,5 L/ha na meter višine krošnje).

Vsi omenjeni pripravki delujejo tudi na listne uši ter sadnega listnega duplinarja, kažejo pa tudi dober stranski učinek na stenice, ki so pogoste v nasadih v bližini gozdov.

Opozorilo: Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarne za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Jabolčni zavijač

Na vseh opazovanih sadjarskih lokacijah, kjer ni postavljena metoda zbeganja, na feromonskih vabah že beležimo kontinuirane ulove jabolčnega zavijača. Ulovi metuljčkov so v korelaciji s temperaturami. Ob porastu temperatur beležimo sorazmerno številčne ulove, od padcu temperatur pa so tudi ulovi metuljčkov manjši. O dinamiki razvoja in strategiji zatiranja vas bomo sproti obveščali.

Hrušev ožig

V intenzivnih nasadih jablan in hrušk na območju Celjske regije se cvetenje zaključuje oz. je že zaključeno. Cvetijo le še travniški nasadi. Vremenske razmere v času cvetenja jablan in hrušk niso ustvarjale pogojev za razvoj bakterije Erwinie amylovara, povzročiteljice hruševega ožiga. Tudi model (Maryblyt) za napoved izpolnjenih pogojev za cvetne okužbe v fazi cvetenja jablan in hrušk ni podal izpolnjenih pogojev za okužbo.


Datum objave obvestila: 30.04.2020 10:35
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS