117. ŠKROPLJENJE JABLAN - 30.09.2004 13:30 - Poslano


Za zadnja škropljenja poznih sort jabolk proti škrlupu, priporočamo predvsem EUPAREN, ki zmanjšuje tudi razvoj skladiščnih bolezni. Pridelek jabolk, ki se bo skladiščil v hladilnicah lahko škropimo z EUPARENOM do 7 dni pred obiranjem. Pripravek s krajšo karenco (14 dni) je tudi pripravek THIRAM.


Datum objave obvestila: 30.09.2004 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS