28. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 16.04.2020 14:55 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije so jablane povprečno na opazovane lokacije v fenološki fazi cvetenja. Sorte, ki so zgodnejše v razvoju (Carjevič, Summared..) so vrh cvetenja že dosegle. V naslednjih dneh vremenoslovci napovedujejo toplo in sončno vreme, zato lahko pričakujemo fazo polnega cvetenja tudi pri ostalih sortah. Hruške so v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi polnega cvetenja (BBCH 64 - 65).

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič

F2

65

Idared

F2

64

Braeburn, Gala, Jonagold

F

61 - 63

Zlati delišes, Elstar, Fuju

F

60 - 61

Na območju Koroške so jablane v povprečju na opazovane sorte v fazi BBCH 57-59, hruške pa vstopajo v fazo cvetenja BBCH 59-60.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

Na opazovanih sadjarskih lokacijah je 14. aprila padlo od 4 (Črnova) do 10 mm (Bistrica ob Sotli) padavin. V naravi smo zabeležili izbruh askospor, ki je bil nekoliko višji na stekelcih (950 spor). Listna masa je bila mokra od 10 do 29 ur, povprečna temperatura zrak pa je bila v času trajanja omočenosti listne mase od 2,2 do 4,2 °C. Na vseh sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije zaradi nizkih temperatur in krajšega obdobja omočenosti listne mase pogoji za okužbo niso bili izpolnjeni.

Glede na napoved toplega vremena in možnost krajevnih ploh in neviht ob koncu tedna, opravite škropljenje pred napovedanimi padavinami. V tem obdobju je za okužbe z jablanovim škrlupom najbolj nevarno toplo vreme s pogostimi kratkotrajnimi padavinami, ki se pojavijo večkrat na dan in ustvarjajo stalno omočenost listne mase.

V primeru manjše količine kratkotrajnih padavin še vedno lahko opravite škropljenje z enim od kontaktnih fungicidov iz skupine ditiokarbamatov kot so: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali s pripravkom z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha).

V tem času je navedenim pripravkom priporočljivo dodati foliarna gnojila, ki vsebujejo kalijeve fosfanate.

V primeru napovedi daljšega obdobje padavin oz. in da vam pred padavinami ne bo uspelo opraviti škropljenja, uporabite pripravke iz skupine anilinopirimidinov kot so: Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) - a.s. ciprodinil ali na osnovi a. s. pirimetanil: Mythos (1,5 L/ha), Pyrus 400 SC (1L/ha), Scala (1,125 L/ha) ali Batalion 450 SC (0,7 – 1 L/ha), ki jim dodate enega od zgoraj naštetih kontaktnih fungicidov.

Gleda na pomanjkanje pripravkov na osnovi a.s. ditianon kot sta Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali Delan Pro (2,5 L/ha), bo njuna uporaba na mestu v težjih pogojih obvladovanja škrlupa.

Za zmanjšanje infekcijskega potenciala jablanove pepelovke svetujemo pri temperaturah nad 15°C dodajanje enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito –tekoče žveplo, v odmerku 3kg ali L/ha.

V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem jablanove pepelovke pa namesto pripravkov na osnovi močljivega žvepla uporabite enega od specifično delujočih fungicidov kot so: Luna experience (0,75 L/ha), Sercadis (0,25 L/ha) ali Sercadis plus (0,72 L/ha). Slednja delujeta tudi na jablanov škrlup. V kolikor jih imate, lahko uporabite tudi pripravke na osnovi strobilurinov kot so: Stroby WG (0,2 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha) ali Tercel (2,5 kg/ha), Enaka strategija škropljenja proti škrlupu in pepelasti plesni velja tudi za hruške.

Jabolčna grizlica

Ulovi jabolčne grizlice na belih lepljivih ploščah so na opazovanih lokacijah zelo različni, a še ne dosegajo praga škodljivosti. Redno spremljajte nalet grizlice. V primeru preseganja praga škodljivosti (skupno 30 in več grizlic na posamezno ploščo), opravite škropljenje po končanem cvetenju z enim od pripravkov kot so: Mospilan 20 SG (0,04 %), Calypso SC 480 (0,3 L/ha) ali Neemazal T/S (1,5 L/ha na meter višine krošnje).

Vsi omenjeni pripravki delujejo tudi na listne uši ter sadnega listnega duplinarja, kažejo pa tudi dober stranski učinek na stenice, ki so pogoste v nasadih v bližini gozdov.

VSE NAŠTETE INSEKTICIDE LAHKO UPORABITE SAMO, KO BO CVETENJE JABLAN POPOLNOMA ZAKLJUČENO!

Opozorilo: Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarne za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Jabolčni zavijač

Let prve generacije metuljčkov jabolčnega zavijača se začne, ko je vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C okoli 80 °C, kar po dolgoletnih opazovanjih na območju Celjske in Koroške regije sovpada s fenološko fazo intenzivnega odpadanje venčnih listov (BBCH 67). Trenutno je na sadjarskih lokacijah Celjske regije vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C od 20,6 °C (Braslovče); 21,5 °C (Ponikva); 44 °C (Črnova); 46,3 (Kasaze ); 49,2 °C (Slovenske Konjice) do 66,6 °C (Bistrica ob Sotli). Glede na dane podatke in vremensko napoved lahko na območju Celjske in Koroške regije prve metuljčke jabolčnega zavijača pričakujemo ob koncu tega tedna oz. v naslednjem tednu.. Zato tisti, ki ste se pri zatiranju jabolčnega zavijača odločili za metodo zbeganja–konfuzijo, izobesite feromonske vabe in ob ulovu prvega metuljčka na feromonsko vabo izobesite tudi dispenzorje. Izberete lahko med naslednjimi dispenzorji: RAK 3, EXOSEX, ISOMATE C TT ali Semios NET – Codling Moth.

Hrušev ožig

Vremenske razmere do zdaj niso ustvarjale pogojev za razvoj bakterije Erwinie amylovara, povzročiteljice hruševega ožiga. Tudi model za napoved izpolnjenih pogojev za cvetne okužbe Maryblyt od zdaj ni napovedal izpolnjenih pogojev za okužbo.


Datum objave obvestila: 16.04.2020 14:55
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS