16. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 27.03.2020 14:04 - Zaključeno


Ohladitev z nizkimi temperaturami in snežnimi padavinami je upočasnila fenološki razvoj jablan in hrušk. Na območju Celjske regije je fenološki razvoj jablane zelo izenačen. V povprečju na opazovane lokacije in sorte je jablana v fenološki fazi zelenega popka (BBCH 55 - 56). V razvoju so nekoliko pred ostalimi sortami le zgodaj cvetoče sorte kot so: Carjevič, Summarred, Idared… Hruške so v fazi zelenega popka D (BBCH 56), zgodnejše sorte pa v fenološki fazi rdečega popka E (BBCH 57).

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič, Summarred

E (70%) – E2 (30%)

57 (70%) – 59 (30%)

Idared

D (50 %) – E (50%)

56 (50%) – 57(50%)

Jonagold

D

55 (50%) -56 (50%)

Gala, Zlati delišes, Elstar, Breaburn,Fuji

D (100%)

55 (100%)

Na območju Koroške fenološki razvoj jablan in hrušk nekoliko zaostaja. Jablane so v fenološki fazi brstenja B (BBCH 52 - 53), hruške pa v fazi BBCH 54.

Škrlup

Na območju Celjske in Koroške regije je bil prvi izbruh askospor na lovilcu spor zabeležen med 21. in 22. marcem, ko je na sadjarskih lokacijah padla manjša količina padavin (od 2,8 do 6,4 mm). Število spor je bilo zelo majhno a pogoji za okužbo niso bili izpolnjeni.

Majhen izbruh spor smo zabeležili tudi po snežnih padavinah med 25. in 26. marcem, ko je padlo do 3,6 do 7,2 mm padavin in je bilo na posameznih opazovanih lokacijah listje mokro več kot 48 ur. Model za napoved izpolnjenih pogojev za okužbo je samo na eni lokaciji (Kasaze) javil izpolnjene pogoje za lahko okužbo.

V dneh ohladitve se je razvoj brstov pri večin sort ustavil. Nekoliko je napredoval le pri sortah Catjevič, Idared in Jonagold. Glede na otoplitev, ki jo napovedujejo čez vikend lahko pričakujemo ponovni premik fenološkega razvoja.

Zato svetujemo, da pred naslednjimi padavinami opravite škropljenje jablan in hrušk proti škrlupu.

Pri uporabi pripravkov dajte prednost pripravkoma na osnovi aktivne snovi dodin kot sta: Syllit 400 SC (1,9 L/ha) ali Syllit 544 SC (1,4 L/ha), ki dobro delujeta tudi pri temperaturah nižjih od 10 °C, saj le te vremenska napoved ponovno napoveduje v naslednjem tednu. Oba pripravka je mogoče uporabiti preventivno ali kurativno, takoj po padavinah.

Preventivno škropljenje lahko opravite tudi z enim od kontaktnih pripravkov iz skupine ditiokarbamatov kot so: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali s pripravkom z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha).


Datum objave obvestila: 27.03.2020 14:04
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS