15. VARSTVO KROMPIRJA PRED PLEVELI - 27.03.2020 08:12 - Zaključeno


Večina kmetovalcev in vrtičkarjev bo v prihodnjih dneh sadila krompir. Nekateri pridelovalci so ga posadili že pred kratkim. Posajen krompir v tem času kali.

Za zatiranje plevelov v krompiriščih so v letu 2020 dovoljeni sledeči selektivni herbicidi:

Po saditvi, pred vznikom krompirja in plevelov lahko uporabite herbicide: Boxer, *Buzzin, Challenge, *Metric, *Plateen WG 41,5, Proman, *Sencor SC 600, Sharpen 33 EC, Sharpen 40 SC, Stallion sync tec in Stomp Aqua. Herbicid Challenge uporabimo za zatiranje širokolistnih in ozkolistnih plevelov. Za dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh. S herbicidom *Plateen WG 41,5 zatiramo enoletne ozkolistne in širokolistne plevele. *Plateen WG 41,5 ima podobno delovanje kot *Sencor SC 600, a nekoliko bolje deluje na enoletne travne plevele. Herbicid *Buzzin se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela v krompirju po sajenju in pred vznikom krompirja. Herbicid Boxer uporabimo po sajenju krompirja, tik pred vznikom na dobro oblikovanih grebenih. Da ne prekinemo herbicidnega filma, ne obdelujemo tal dokler krompir ne vznikne in plevel ne propade. Herbicid Proman je talni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega plevela. Stallion sync tec deluje tudi na plazečo pirnico (Elytrigia (Agropyron) repens); več informacij je zapisanih v preglednici herbicidov. *Metric je selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v krompirju pred vznikom. Sharpen 33 EC, Sharpen 40 SC in Stomp Aqua so talni herbicidi za zatiranje enoletnih ozkolistnih in nekaterih širokolistnih plevelov. Pri Stop Aqua je priporočena poraba vode le 100-200 L/ha.

Po vzniku krompirja in plevelov imate na voljo herbicide: *Basagran** in *Basagran 480, ki ju lahko uporabite za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela, najkasneje do 10 cm višine krompirja. *Sencor SC 600 je herbicid, ki ga uporabljamo tudi po vzniku najkasneje do faze, ko ima krompir na glavnem steblu razvitih 9 listov. Pri novejših sortah krompirja priporočamo predhodno posvetovanje glede morebitne fitotoksičnosti z zastopnikom ali proizvajalcem! Herbicida *Rincon 25 SG in *Tarot 25 WG, oba z obveznim dodatkom močila v krompiriščih uporabljamo za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov in nekaterih vrst širokolistnega plevela.

Graminicidi zatirajo ozkolistne plevele in jih uporabljamo po vzniku krompirja in plevelov. Delujejo izključno preko listov, zato morajo biti pleveli v času škropljenja dovolj razviti. Registrirani so: Agil 100 EC, Focus ultra, Fusilade forte, Fusilade max, Targa super in Zetrola. Pridelovalce krompirja, še posebno pridelovalce zgodnega krompirja opozarjamo, da imajo Challenge, Focus ultra, Fusilade forte in Fusilade max dolge karenčne dobe. Uporaba herbicidov Agil 100 EC in Zetrola v zgodnjem krompirju ni dovoljena!

 

OPOZORILO! *FFS – za fitofarmacevtsko sredstvo velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih !!!

 

Preglednica št. 1: V Sloveniji dovoljeni selektivni herbicidi v krompirju v letu 2020

FFS

aktivna snov v %

Odmerek

na ha

Karenca

(dni)

OPOMBE

 

AGIL 100 EC =

ZETROLA

propakvizafop 10

0,75-1,5 L

30

Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov:

0,75-1,0 L/ha za zatiranje enoletnih trav, trave od 2 listov do sr. razraščanja

(BBCH 12-25).

1,0-1,5 L/ha za zatiranje plazeče pirnice v (BBCH 12-14); za njivski lisičji rep, navadni srakoperec, gluhi oves, angleško ljuljko v (BBCH 12-25). Škropimo, ko je krompir v razvojnih fazah od treh listov do popolne razraščenosti (BBCH 13-39). V zgodnjih sortah krompirja uporaba ni dovoljena!

*BASAGRAN** =

*BASAGRAN 480

bentazon 48

1,5-2 L

42

Za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela po vzniku plevela.

Sredstvo uporabimo pri višini krompirja do 10 cm. Temperatura zraka ne sme biti višja od 25 ˚C. ** Zaloge v uporabi do 25.8.2020.

BOXER

prosulfokarb 80

5 L

Zagotov.

s č. uporabe

Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Po sajenju tik pred vznikom krompirja (BBCH 00-09) na dobro oblikovanih grebenih.

Sredstvo se lahko tretira samo z napravami na traktorski pogon.

*BUZZIN

metribuzin 70

0,75 kg

Zagotov.

s č. uporabe

Se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela v krompirju po sajenju in pred vznikom krompirja. Sredstva se ne sme uporabiti v posevkih namenjenih pridelavi semenskega krompirja!

CHALLENGE

aklonifen 60

4,0 L

90

Za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela. Po sajenju, vendar pred vznikom krompirja (BBCH 00-08). Za dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh. Dolga karenca!

FOCUS ULTRA

cikloksidim 10

2-4 L

ali

1-2 L+

močilo

Dash HC

56

Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov in samosevcev žit.

Tretira se, ko so enoletni ozkolistni pleveli in samosevna žita v razvojni fazi od dveh pravih listov do konca razraščanja (BBCH 12-29) in večletni ozkolistni pleveli v razvojni fazi od prvih treh do petih pravih listov (BBCH 13-15) oziroma so veliki do 15 cm, krompir pa v razvojni fazi od razvitih dveh do devet pravih listov (BBCH 12-19).

Enoletni ozkolistni pleveli in samosevci žit: 2 L/ha ali 1 L/ha + 1 L/ha močila Dash HC.

Večletni ozkolistni pleveli: 4 L/ha ali 2 L/ha + 2 L/ha močila Dash HC.

Mešanica Focus ultra+FFS na podlagi aktivne snovi bentazon lahko povzroči fitotoksičnost.

FUSILADE FORTE

fluazifop-p-butil 15

0,8-1,3 L

90

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in ljulk (Lolium spp.), razen enoletne latovke (Poa annua). V razmerah majhne do srednje stopnje zapleveljenosti v odmerku 0,8-1,3 L/ha. Tretira se v razvojni fazi pred cvetenjem, pred tvorbo gomoljev, preden se vrste sklenejo. Dolga karenca!

FUSILADE MAX

fluazifop-p-butil 12,5

1,6 L

90

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in ljulk (Lolium spp.), razen enoletne latovke (Poa annua). V razmerah majhne do srednje stopnje zapleveljenosti v odmerku 1,6 L/ha. Tretira se v razvojni fazi pred cvetenjem, pred tvorbo gomoljev, preden se vrste sklenejo. Dolga karenca!

*METRIC

klomazon 6 +

metribuzin 23,3

1,0-1,5 L

Zagotov.

s časom uporabe

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v krompirju pred vznikom:

1,5 L/ha - za zatiranje srakonje in pasjega zelišča, za ostale plevele 1,0 L/ha

Sredstvo se ne sme uporabljati na zelo lahkih in peščenih tleh ter na tleh, ki vsebujejo več kot 10% organske snovi! Uporaba pred vznikom plevela in 7 dni pred vznikom krompirja.

Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice.

*PLATEEN

WG 41,5

metribuzin 17,5 +

flufenacet 24

2-2,5 kg

Zagotov.

s časom uporabe

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih plevelov in enoletnih širokolistnih plevelov.

Uporabimo ga po sajenju, pred vznikom krompirja. Fitotoksičnost možna v izredno neugodnih vremenskih razmerah (nizke temp., veliko padavin, razmočenost tal). Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice.

PROMAN

metobromuron 50

3 L

Zagotov.

s časom uporabe

Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega plevela pred vznikom krompirja (BBCH 00). V zgodnjih sortah krompirja, katere imajo vegetacijo krajšo od 115 dni, uporaba ni dovoljena.

RINCON 25 SG

rimsulfuron 25

60 g +

močilo

Zagotov.

s časom uporabe

Za zatiranje nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevela. Po vzniku plevela in krompirja, ko je krompir v fazah od začetka razgrinjanja prvih listov do začetka sklepanja vrst (BBCH 10-30).

*SENCOR SC 600

metribuzin 60

0,15 -0,75 L

42

Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela. Po sajenju, pred vznikom: 0,75 L/ha (enkrat) ali po vzniku krompirja: 0,15 L/ha (največ dvakrat, do BBCH 19). Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice, pršilnika! Prav tako priporočamo pazljivost pri novih, nepreizkušenih sortah.

SHARPEN 33 EC

pendimetalin 33

3-5 L

 

Zagotov. s č. uporabe

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela pred vznikom krompirja, po oblikovanju grebenov (BBCH 000-008).

SHARPEN 40 SC

pendimetalin 40

2,5- 4 L

Zagotov. s č. uporabe

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela pred vznikom krompirja, po oblikovanju grebenov (BBCH 000-008).

STALLION

SYNC TEC

klomazon 3 +

pendimetalin 33,3

3 L

Zagotov.

s časom uporabe

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov in plazeče pirnice v krompirju pred vznikom krompirja in plevelov! Tretira se čim prej po sajenju krompirja in sesedanju grebenov, najpozneje 7 dni pred vznikom krompirja! Sredstva se ne sme uporabljati v semenskem krompirju! Sredstva se ne sme uporabljati na peščenih in zelo rahlih tleh ter na tleh, ki vsebujejo več kot 10 % organske snovi.

STOMP AQUA

pendimetalin 45,5

2,9 L

Zagotov. s časom uporabe

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela. Tretiramo po saditvi, pred vznikom. Ni dovoljeno uporabljati na tleh z deležem organske snovi nad 6% (močvirska/šotna tla) ter na zelo lahkih tleh (peščena, prodnata, kamnita tla), v času suše ali v času pred napovedanimi obilnejšimi padavinami.

TARGA SUPER

kvizalofop p-etil 5

1,2-2,0

L

45

1,2 L/ha za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela, 2,0 L/ha za zatiranje plazeče pirnice (Agropyron repens). Tretira se, ko je krompir v fazah od razvitih dveh listov do začetka cvetenja (BBCH 12-61). Uporaba FFS ob uporabi ročne nahrbtne škropilnice ni dovoljena!

*TAROT 25 WG

rimsulfuron 25

40–50 g

+

močilo

Zagotov. s časom uporabe

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in večletnih ozkolistnih (50 g/ha) ter nekaterih vrst širokolistnega plevela. Na kraških in propustnih tleh se sredstva ne sme uporabljati! Sredstva se ne sme mešati z organskimi fosfornimi insekticidi! Uporaba od treh listov krompirja do začetka sklepanja vrst, plevel naj ima razvite 2-3 liste.


Datum objave obvestila: 27.03.2020 08:12
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS