53. Varstvo krompirja - 06.09.2004 10:54 - Poslano


Varstvo krompirja

Razmere za širjenje krompirjeve plesni so še vedno ugodne. Svetujemo, da zaključna škropljenja v nasadih krompirja opravite z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Antracol, Bravo 500 SC, Dithane, Kor DG, Mazeb, Pencozeb, Shirlan 500 SC, Polyram in drugi. Uporabite lahko tudi bakrove pripravke ali pripravke kombinirane z bakrom kot so: Bakreni antracol, Bakreni dithan, Cuprablau Z, Champion 50 WP in drugi.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:54
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS