8. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 12.03.2020 11:33 - Zaključeno


Na območju Celjske regije jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte zaključujejo fazo brstenja B (BBCH 52) in vstopajo v fazo zelenega vršička C BBCH (BBCH 53). Hruške so v fazi zelenega vršička C (BBCH 53).

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič, Summerred

C (100%)

53 (100 %)

Gala

B (50 %) – C (50 %)

52 (50%) – 53 (50%)

Breaburn

B (70%) – C (30 %)

52 (70%) – 53 (30%)

Jonagold

B (90 %) – C (10 %)

52 (90%) – 53(10 %)

Idared, Zlati delišes, Elstar, Fuju

B (100%)

52 (100%)

Na območju Koroške fenološki razvoj jablan in hrušk nekoliko zaostaja. Jablane so v fenološki fazi začetka brstenja B (BBCH 51), hruške pa v fenološki fazi BBCH 52-53.

Škrlup

Na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije se temperaturna vsota pri pragu 0°C približuje oz. je na posameznih lokacijah že presegla vrednost 300 °C kar napoveduje čas, ko naj bi bilo dozorelih 50% askospor. Pogoji za prvo okužbo bodo izpolnjeni v času obilnejših (nad 10 mm) in dolgotrajnejših padavinah ter toplega vremena.

Vremenoslovci napovedujejo prehod pasu manjše količine padavin in ohladitev ob koncu tedna.

Glede na vremensko napoved ter fenološko fazo jablan in hrušk na območju Celjske regije pred napovednimi padavinami poškropite tiste sorte jablan in hruške, ki so v fenološki fazi C (BBCH 53). Škropljenje pred padavinami opravite tudi v nasadih, ker ste imeli v preteklem letu težave z obvladovanjem škrlupa.

Uporabite pripravke na osnovi bakra kot so: Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (2,5 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha) ali Kocide 2000 (2 kg/ha). Škropljenje z navedenimi pripravki opravite tudi ekološki sadjarji.

Koroški sadjarji s škropljenjem počakajte, da se brsti začnejo odpirati.

Pripravki na osnovi barka delujejo tudi na bakterijo Erwinia amylovora, povzročiteljico hruševega ožiga. Zato svetujemo, da v nasadih, kjer je hrušev ožig prisoten, opravite škropljenje z bakrovimi pripravki. Poleg naštetih pripravkov lahko uporabite tudi pripravek Badge WG (2,9 kg/ha) ali Nordox 75 WG (1,6 kg/ha).

Jablanov cvetožer

Nadaljujte s pregledi brstov na prisotnost jablanovega cvetožerja. Še posebej bodite pozorni v nasadih, kjer ste že imeli težave z obvladovanjem tega škodljivca v preteklih letih in v nasadih blizu gozda. Pri pregledu brstov je videti, da hrošček nabada že brste, ki so v fenološki fazi B (BBCH 52), jajčeca pa odlaga v tiste brste, ki so dosegli fenološki fazi C (BBCH 53). Zato pri sortah (Carjevič, Summerred), ki so v fenološki fazi C ((BBCH 53) in lokacijah, kjer je prag škodljivosti presežen, opravite škropljenje s pripravkom Imidan 50 WG, ki ga uporabite v odmerku 1 kg/ha. Imidan 50 WG se uporablja kot kontaktni in želodčni insekticid, zato opravite škropljenje, ko temperatura zraka doseže 12 °C in več.

Ob preseganju praga škodljivosti pa pri ostalih sortah, glede na vremensko napoved (padec temperatur ob koncu tedna in postopen dvig let teh v naslednjem tednu), škropljenje z navedenim pripravkom opravite v prvi polovici naslednjega tedna.

Opozorilo: S pripravkom Imidan 50 WG se lahko jablane zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev tretira do najpozneje 14 dni pred začetkom cvetenja. S sredstvom se lahko na istem zemljišču zoper jablanovega cvetožerja tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Skupno pa se lahko na istem zemljišču jablane z njim tretira največ dvakrat v eni rastni dobi. V primeru uporabe sredstva IMIDAN 50 WG za zatiranje jablanovega cvetožera, je nato uporaba sredstva zoper jablanovega zavijača dovoljena samo še enkrat v isti rastni sezoni.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju jablan in hrušk upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Prag škodljivosti je presežen, ko najdete v nasadih z manjšim cvetnim nastavkom več kot 15 % nabodenih brstov in več kot 30 % nabodenih brstov, v nasadih z močnejšim cvetnim nastavkom, oziroma je več kot 15 % pregledanih brstov z odloženimi jajčeci. Pri metodi stresanja pa je prag presežen, če ulovimo na 100 vej 20 do 30 hroščkov ali več.

Za zatiranje jablanovega cvetožerja je z dnem 1.3. dobil dovoljenje za nujne primere za obdobje 120 dni pripravek na osnovi piretrina Asset five, ki ima dovoljenje za uporabo tudi v ekološki pridelavi. Uporablja se v 0,064 % koncentraciji (0,96 L v 1500 L vode na ha), v razvojni fazi B – C 3 (BBCH 51 – 54).

Tretiranje se v primeru hladnejšega vremena v času začetka brstenja ponovi 5-7 dni po predhodnem. S sredstvom se tretira zvečer, oziroma v najhladnejših urah dneva. Priporočeni pH škropilne brozge je 5 do 6. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat.

Pripravek Asset five se prodaja neposredno, samo znanim kupcem in ne sme biti v prosti prodaji. Podrobnejše informacije o prodaji in vodenju evidenc uporabe so vam na voljo pri zastopniku trženja pripravka, podjetju METROB d.o.o.


Datum objave obvestila: 12.03.2020 11:33
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS