14. OBVESTILO O VARSTVU SLIV IN ČEŠPELJ - 06.03.2020 14:20 - Zaključeno


Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila)

 

V nasadih, kjer drevesa brstijo je potrebno škropiti proti listni luknjičavosti koščičarjev. Za zatiranje bolezni je dovoljena uporaba registriranih bakrovih sredstev.

 

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Badge WG

3,5 kg/ha

Champion 50 WG

2 - 3 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6 - 2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

2 kg/ha

 

 

Cvetna monilija (Monilinia laxa)

 

Na sončnih legah zgodnje sorte sliv prehajajo v fenofazo cvetenja (BBCH 60 ali E po Baggioliniju). Cvetno monilijo na slivah in češpljah lahko zatirate s sredstvi, ki so navedena v spodnji preglednici.

 

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Amylo-X

1,5 - 2,5 kg/ha

Chorus 50 WG

0,5 kg/ha

Luna Experience

0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)

Prolectus

330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; maksimalni odmerek 1 kg/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Signum

0,25 kg/ha na m višine krošnje; maksimalni odmerek 0,75 kg/ha

Switch 62,5 WG

0,08%; maksimalni odmerek 1 kg/ha

Zenby

0,9 l/ha

 

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!


Datum objave obvestila: 06.03.2020 14:20
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS