4. VARSTVO MARELIC - 06.03.2020 13:42 - Zaključeno


Marelice vstopajo v cvetenje (61- 63 po lestvici BBCH).

Ob začetku cvetenja, ko bo odprtih 10 % cvetov, je potrebno v nasadih marelic poskrbeti za varstvo pred cvetno monilijo. Uporabite lahko: AMYLO-X (1,5 – 2,5 kg/ha; tudi za ekološko pridelavo), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l/ha na meter višine krošnje, oz. največ 3,3 l/ha), PROLECTUS (največ 1 kg/ha, oz.10 g / 100 m2), SERENADE ASO (8 l/ha; tudi za ekološko pridelavo), SIGNUM (0,25 kg/ha na meter višine krošnje, oz. največ 0,75 kg/ha), ali SWITCH 62,5 WG (0,08 % konc., največ 1 kg/ha).

Zaščito boste ponovili ob zaključevanju cvetenja, ko bodo odpadali venčni listki.

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele (navedena sredstva sicer niso nevarna za čebele). Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 06.03.2020 13:42
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS