98. BUČNA IN KUMARNA PEPELOVKA - 14.08.2019 07:06 - Zaključeno


Na bučnicah in kumarah se na prostem in v zavarovanih prostorih pojavlja bučna oz. kumarna pepelovka. V primeru pojava belo sivih prevlek na zgornji strani listov priporočamo uporabo katerega izmed registriranih fungicidov. Pri pridelavi bučk in kumar na prostem lahko uporabite sredstva kot so Duaxo koncentrat, Duaxo sprej, Mirador 250 SC, Ortiva, Sercadis plus, Systhane 20 EW, Zaftra AZT 250 SC, samo na bučkah tudi Mavita 250 EC ali Score 250 EC. Pri pridelavi bučk in kumar v zavarovanih prostorih lahko uporabite pripravke Collis, Biotip sulfo 800 SC, Mirador 250 SC, Ortiva, Topas 100 EC, Topaze, Sercadis plus, Systhane 20 EW, Zaftra AZT 250 SC. Pri ekološki pridelavi lahko uporabite pripravke AQ-10, Serenade Aso, Vitisan ali katerega izmed sredstev na osnovi žvepla: Biotip sulfo 800 SC, Cosan, Kumulus DF, Microthiol SC, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet in Vindex 80 WG.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 14.08.2019 07:06
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS