97. KAPUSOV ŠČITKAR - 06.08.2019 15:04 - Zaključeno


Na kapusnicah se pojavlja kapusov ščitkar ali kapusova bela mušica. Škodljivec je nadležen predvsem pri pridelavi vrst, kot so glavnati, kodrolistni ter brstični ohrovt, ki ostanejo na njivah še pozno v jeseni. Bolj kot sesanje listov je pomembna škoda, ki jo povzročajo z izločanjem medene rose, na kateri se naselijo glive sajavosti, ki kvarijo izgled pridelkov. Priporočamo, da nasade kapusnic večkrat pregledate. V primeru pojava škodljivcev ukrepajte pravočasno, da preprečite njihovo prerazmnožitev. Številčne populacije ščitkarja je težje zatirati. Za delno zatiranje kapusovega ščitkarja na cvetači in brokoliju lahko uporabite ekološki pripravek Naturalis, v integrirani pridelavi kapusnic pa lahko uporabite insekticide Movento CS 100, Karate zeon 5 CS ali Karis 10 CS.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!


Datum objave obvestila: 06.08.2019 15:04
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS