81. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 31.07.2019 11:43 - Zaključeno


V nasadih jablan in hrušk dosegajo zgodnejše sorte 80 – 90 % končne velikosti (78 – 79 po lestvici BBCH).

Priporočamo varstvo pred jablanovim škrlupom in razvojem skladiščnih bolezni. Rane sorte obravnavajte s sredstvi kot so: BELLIS (0,8 kg/ha; nanos dvakrat zaporedoma v razmiku 8-12 dni; 7 dni karence), LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha; 14 dni karence), GEOXE (0,45 kg/ha; 3 dni karence), POMAX (1,6 l/ha; 5 dni karence). Pri poznejših sortah naj bo poudarek na pripravkih: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha; 28 dni), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha; 28 dni), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha; 21 dni), SCAB 480 SC (3,13 l/ha; 21 dni), ZATO PLUS (1,9 kg/ha; 35 dni), ZATO 50 WG ali FLINT (0,15 kg/ha; 21 dni).

Za preprečevanje gnilob na plodovih, ki se lahko ob nestanovitnem vremenu razvijejo na poškodovanih plodovih (ob neurju ali napadu žuželk), priporočamo tudi pripravek AMYLO – X (1,5 do 2,5 kg na ha; na isti površini v eni rastni dobi največ 6 krat; razmik med posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni; predviden za rabo tudi v ekološki pridelavi).

V ekoloških nasadih svetujemo preprečevanje mušje pegavosti z uporabo sredstva VITISAN (2,5 kg/ha na m višine krošnje; 1 dan karence).

Na legah, ki jih redno prizadene jabolčni zavijač, priporočamo uporabo pripravkov: AFFIRM (4 kg/ha; 7 dni karence), MADEX MAX (50 ml/ha na 1 meter višine krošnje; karenca ni potrebna), CARPOVIRUSINE (1 l/ha; 3 dni), LASER PLUS (0,3 l/ha pri priporočeni porabi vode 500 l vode na višinski meter krošnje/ha; 7 dni) ali DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha; 7 dni), …

Za nadzor prerazmnoženih populacij navadne in rdeče sadne pršice lahko uporabite: VERTIMEC PRO (1,125 l/ha; 7 dni), MASAI (0,5 kg/ha; največ enkrat v eni rastni dobi; ne priporoča se tretiranja pri temperaturah zraka nad 25 °C; 7 dni karence).

Razmike med tretiranji prilagodite vremenskim razmeram in prirastu listne površine; le ti naj ne bodo daljši od 10 dni.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 31.07.2019 11:43
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS