93. OBVESTILO O VARSTVU JAGODIČJA PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO - 29.07.2019 11:36 - Zaključeno


V nekaterih nasadih jagodičja opažamo večji pojav vinske plodove mušice in škode, ki jo ta povzroča na zorečih plodovih malin, robid in ameriških borovnic. Za učinkovito obvladovanje plodove vinske mušice je zelo pomembno dosledno redno obiranje plodov jagodičastega sadja in odstranjevanje poškodovanih plodov iz nasada. Pridelovalcem priporočamo, da še naprej pozorno spremljate in pregledujete ulove v prehranske pasti. Zaradi izredno velikega razmnoževalnega potenciala in hitrega širjenja plodove vinske mušice, je predvideni prag za zatiranje 1 ulovljena mušica v nasadu. Bistveno je njeno pravočasno zatiranje, dokler je populacija še obvladljiva. Za zatiranje plodove vinske mušice lahko v nasadih malin, robid in ameriških borovnic uporabite pripravka Laser 240 SC ali Laser plus, ki sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte omejitve o številu uporab posameznega pripravka v enem letu in karenco!


Datum objave obvestila: 29.07.2019 11:36
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Novljan Matic
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS