77. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.11 - 26.07.2019 09:17 - Zaključeno


Večina sort vinske trte je trenutno v fenološki fazi BBCH 79-81 (večina jagod se med seboj dotika - začetek zorenja).

 

Nevarnost okužb s peronosporo vinske trte še ni minila. Bolezen se sedaj pojavlja predvsem na zalistnikih, novo zrastlih listih ter na grozdih. Zaradi napovedi novih padavin priporočamo za naslednja škropljenja uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: Acrobat MZ WG (2,5 kg/ha) ali Ampexio (0,5 kg/ha) ali Curzate M 72,5 WG (2,3 kg/ha) ali Cymbal (0,25 kg/ha) ali Electis 75 WG (1,5-1,8 kg/ha) ali Emendo F (1,5 kg/ha) ali Enervin (2,5 kg/ha) ali Equation pro (0,4 kg/ha) ali Forum MZ WG (2,5 kg/ha) ali Forum star (1,6 kg/ha) ali Gett (2,5 kg/ha) ali Mikal Flash (4 kg/ha) ali Orvego (0,8 L/ha) ali Pergado F (3 kg/ha) ali Pergado D (1,4 L/ha) ali Pergado MZ (2,5 kg/ha) ali Reboot (0,4 kg/ha) ali Revus (0,6 l/ha) ali Sfinga Extra WDG (1,5-2 kg/ha) ali Tanos 50 WG (0,4 kg/ha) ali Twingo (3 kg/ha) ali Valis F (1,5 kg/ha). Presledki med škropljenji so lahko dolgi 12-14 dni, v primeru obilnejših padavin pa jih je potrebno skrajšati.

 

Uporabiti je mogoče tudi kombinirane pripravke z bakrom: Amaline flow (2,25 L/ha) ali Curzate C Extra (2 kg/ha) ali Pergado C (4–5 kg/ha).

 

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: Daimyo F (2,5 L/ha) ali Mildicut (4 L/ha) ali Videryo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha).

Pripravkom Cymbal, Equation pro in Revus priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

 

Za preprečitev okužbe z oidijem vinske trte priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Baltazar (0,4 L/ha) ali Collis SC (0,4 l/ha) ali Crystal (0,2 l/ha) ali Custodia (0,7 L/ha) ali Domark 100 EC (0,3 L/ha) ali Dynali (0,65 l/ha) ali Falcon EC 460 (0,4 L/ha) ali Folicur EW 250 (0,4 L/ha) ali Karathane Gold 350 EC (0,6 l/ha) ali Kusabi 300 SC (0,3 L/ha) ali Mavita (0,2 l/ha) ali Misha 20 EW (0,23 l/ha) ali Mystic 250 EC (0,4 l/ha) ali Nativo 75 WG (0,16 kg/ha) ali Orius 25 EW (0,4 l/ha) ali Score 250 EC (0,2 L/ha) ali Sercadis (0,15 L/ha) ali Star Tebukonazol (0,4 l/ha) ali Systhane 20 EW (0,14 L/ha) ali Talendo (0,25 l/ha) ali Topas 100 EC (0,3 l/ha) ali Topaze (0,3 l/ha) ali Vitisan (12 kg/ha).

 

Lahko uporabite tudi pripravek Universalis (2 L/ha), ki zaradi kontaktne komponente deluje tudi proti peronospori vinske trte.

 

Sredstvom za zatiranje oidija lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha. Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.

 

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F in podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 26.07.2019 09:17
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS