69. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 22.07.2019 09:59 - Zaključeno


Pri večini sort vinske trte je razvojna faza oblikovanja grozdov zaključena in so jagode med seboj strnjene (BBCH 79). Do začetka zorenja je jagode potrebno varovati predvsem pred okužbami z oidijem. Za naslednje škropljenje svetujemo uporabo učinkovitejših pripravkov kot so Baltazar, Collis SC, Crystal, Custodia, Domark, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Mavita 250 EC, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Star Tebukonazol, Talendo, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M ali Vivando. Za zatiranje oidija škropivu dodajte žveplo v zmanjšanem odmerku.

Simptomi novih okužb s peronosporo se sedaj večinoma pojavljajo na novo priraslih vrhovih in zalistnikih, zlasti v okuženih vinogradih so še možne tudi okužbe jagod. V okuženih vinogradih priporočamo, da za naslednje škropljenje še uporabite pripravke s kombiniranim sistemičnim in dotikalnim delovanjem kot so Acrobat MZ WG, Alleato Duo, Ampexio, Curzate M 72,5 WG, Emendo F, Equation Pro, Folpan Gold, Forum MZ WG, Forum Star, Gett, Mikal Flash, Momentum F, Momentum Trio, Moximate 725 WG/ WP/ plus, Nautile DG, Orvego, Pergado D/F/MZ, Profiler, Profilux, Reboot, Revus, Ridomil Gold MZ Peptite, Sfinga Extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo ali Valis F. V vinogradih, ki so bili do sedaj ustrezno zavarovani in okužbe v večji meri niso prisotne, za naslednje škropljenje lahko uporabite katerega od registriranih kontaktnih pripravkov kot so Avtar 75NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Follow 80 WG, Folpan 50 SC / 80 WDG, Daimyo F, Mildicut, Videryo F, Vincya F ali Electis 75 WG. V vinogradih z bujnejšo rastjo dajte prednost pri izbiri pripravkom na osnovi bakra kot so Badge WG, Cuproxat, Kocide 2000, Cuprablau Z 35 WG/ 35 WP/ 50 WP, Cuprablau Z Ultra WP, Nordox 75 WG. Uporabite lahko tudi pripravke s kombiniranim sistemičnim in kontaktnim delovanjem, ki vsebujejo baker kot so Amaline Flow, Curzate C Extra ali Pergado C. Pri uporabi pripravkov s kontaktnim delovanjem pazite, da razmiki med posameznimi škropljenji niso daljši od 7 dni oziroma jih prilagodite količini padavin in škropljenje ponovite v primeru, da pade več kot 20 mm padavin.

Pri izbiri fungicidov upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab in priporočila o menjavanju skupin aktivnih snovi z različnimi načini delovanja.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 22.07.2019 09:59
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS