76. OBVESTILO O DRUGEM ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA - 16.07.2019 16:41 - Zaključeno


Vinogradnike obveščamo, da nastopa obdobje drugega zatiranja ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Večina škržatkov se nahaja v razvoju ličinke stopnje L5 in manj v L4. Sedaj je tudi zadnji čas za namestitev rumenih lepljivih plošč (tri do pet rumenih lepljivih plošč na hektar namestite v vinograde in jih menjate na 2 do 3 tedne).

Vinogradi za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah v vinorodni deželi Posavje: Drugo zatiranje je obvezno opraviti povsod kjer za prvo zatiranje ameriškega škržatka ni bil uporabljen pripravek MOSPILAN 20 SG ali SIVANTO PRIME. V kolikor ste prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku opravili s katerim od teh dveh pripravkov, drugo škropljenje ni obvezno. Kjer za prvo tretiranje ni bil uporabljen pripravek MOSPILAN 20 SG ali SIVANTO PRIME, oz. se na rumene lepljive plošče v 7 – 10 dneh ulovijo štirje ali več odraslih škržatkov, je potrebno v naslednjih desetih dneh opraviti drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku. Za drugo tretiranje uporabite eno izmed sredstev: SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; le enkrat v rastni dobi), RELDAN 22 EC (1 l/ha; le enkrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače), PYRINEX M22 (1 l/ha; le enkrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače), DASKOR 440 (0,5 l/ha; le enkrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače).

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dva do tri tretiranja, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova ugotovite, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni potrebno ponoviti, sicer uporabite enega izmed pripravkov na podlagi piretrina (FLORA VERDE ali BIOTIP FLORAL; trikrat v rastni dobi) v odmerku 0,16 l/ha z dodatkom 0,5% ogrščičnega olja.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je potrebno opraviti vsaj dve tretiranji in hkrati obvezno spremljati ulov odraslih osebkov z rumenimi lepljivimi ploščami.

V matičnih vinogradih opravite drugo tretiranje okoli 2 do 3 tedne po prvem (okoli 15. julija) in uporabite: SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; le enkrat v rastni dobi), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha; dvakrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače), RELDAN 22 EC (1 l/ha; le enkrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače) ali PYRINEX M22 (1 l/ha; le enkrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače). Tretje tretiranje opravite konec julija, prvo dekado avgusta SIVANTO PRIME ali DECIS 2,5 EC.

V matičnjakih opravite drugo tretiranje okoli 2 do 3 tedne po prvem (okoli 15. julija) in uporabite: MOSPILAN 20 SG (0,375 kg/ha; le enkrat v rastni dobi), SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; le enkrat v rastni dobi) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha; dvakrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače). Tretje tretiranje opravite konec julija, prvo dekado avgusta z DECIS 2,5 EC.

V trsnicah opravite drugo tretiranje okoli 3 tedne po prvem (okoli 15. julija) in uporabite: MOSPILAN 20 SG (0,375 kg/ha; le enkrat v rastni dobi), SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; le enkrat v rastni dobi) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha; dvakrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače). Nadaljnja tretiranja so čez 2 do tri tedne z DECIS 2,5 EC.

Navedena sredstva so čebelam nevarna, zato pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 16.07.2019 16:41
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS