81. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 15.07.2019 08:36 - Zaključeno


Nevarnost za okužbe s peronosporo in odijem še vedno ni minila. Vinogradnikom svetujemo nadaljevanje preventivnega varstva v približno deset dnevnih razmikih z uporabo fungicidov s kombiniranim kontaktnim in sistemičnim oz. polsistemičnim načinom delovanja. Preden se jagode v grozdih strnejo je te smiselno zavarovati pred okužbami s sivo grozdno plesnijo-botritisom. Ukrep je še posebej priporočljivo opraviti v vinogradih, kjer je jagode poškodovala toča. Uporabite lahko pripravke: Cantus, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Scala, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Amylo-X, Botector ali Serenade ASO (le za namizno grozdje). Slednji trije so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

 

Pri izbiri fungicidov upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab in priporočila o menjavanju skupin aktivnih snovi z različnimi načini delovanja.

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 15.07.2019 08:36
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS