92. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 05.07.2019 12:13 - Zaključeno


V nižinah Primorske se je izkop zgodnjega krompirja že končal, na ostalih višjih območjih (postojnsko, idrijsko, tolminsko) pa so sedaj pozne sorte krompirja v cvetenju. Opažamo močan napad koloradskega hrošča. Priporočamo redno pregledovanje posevkov in po potrebi tudi zaščito z enim od registriranih sredstev.

 

V višjih hribovitih legah, kjer je bila saditev krompirja letos šele v maju, opažamo sedaj močno populacijo ličink koloradskega hrošča. Priporočamo redno pregledovanje krompirišč, da ugotovimo morebitno namnožitev ličink. Zatiramo jih po posameznih grmih ali po celotni površini, če je v poprečju več kot 10 majhnih ličink na več kot 20 % grmov. Na insekticide so najbolj občutljive mlade ličinke. Pri uporabi ekoloških sredstev za zatiranje moramo biti na to še posebej pozorni, saj zanesljivo učinkujejo le na komaj izležene ličinke.

 

Pred vsako uporabo fitofarmacevtskega sredstva skrbno preberite priložena navodila za uporabo in upoštevajte priporočene odmerke in opozorila o varstvu čebel in voda! Pri izkopu ranega krompirja pazite na karenco!

 

INSEKTICIDI REGISTRIRANI V KROMPIRJU ZA ZATIRANJE KOLORADSKEGA HROŠČA (Leptinotarsa decemlineata) na dan 3.7.2019

 

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

DELOVANJE NA

ŠT. TRETIRANJ

KARENCA

(dni)

ALVERDE

metaflumizon 24%

0,25 l/ha

Kolorad. hrošč

2x

14

BISCAYA

Datum veljavnosti: 14.12.2019

tiakloprid 24%

0,3 l/ha

Kolorad.hrošč, listne uši

2x

ČU

BULLDOCK EC 25

beta- ciflutrin 2,5%

0,5 l/ha

Kolorad. hrošč

2x

7

CALYPSO SC 480

tiakloprid 48%

0,1 l/ha

Kolorad. hrošč

2x

21

CORAGEN

klorantraniliprol 20%

0,06 l/ha

Koloradski hrošč

2x

14

SPARVIERO

Datum veljavnosti: 30.9.2019

lambda- cihalotrin 10%

0,075 l/ha

Koloradski hrošč

1x

7

MAVRIK 240 EVURE

Veljavna do 31.12.2019

tau- fluvalinat - 24%

0,2 l/ha

Koloradski hrošč

1x

14

MOSPILAN 20 SG

acetamiprid 20%

0,1 kg/ha

Koloradski hrošč

0,2 kg/ha

Siva breskova uš

2x

14

DASKOR 440

Cipermetrin 4 %

Klorpirifos- metil 40 %

0,75 l/ha

0,625 l/ha

Koloradski hrošč

Listne uši

1x

1x

21

NEEMAZAL – T/S*

azadirahtin A 1%

2,5 l/ha

Koloradski hrošč

2x

4

LASER 240 SC*

 

spinosad 24%

0,2 l/ha

Koloradski hrošč

2x

7

RAPTOL KONCENTRAT*

 

olje navadne ogrščice 82,53% + piretrin 0,459%

8 l/ha

Koloradski hrošč

2x

3

LASER PLUS *

Spinosad 48 %

0,04 l/ha

Koloradski hrošč

2x

14

Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.7..2019,MKGP,URSVHVVR

*Sredstvo dovoljeno tudi v EKOLOŠKEM kmetovanju


Datum objave obvestila: 05.07.2019 12:13
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS