68. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 05.07.2019 10:13 - Zaključeno


Pridelovalcem češenj in višenj priporočamo, da po zaključenem obiranju pridelka preprečite prezgodnje odpadanje listja zaradi češnjeve listne pegavosti in listne luknjičavosti koščičarjev ter poskrbite za nemoten nadaljnji razvoj drevja. Prezgodnja defoliacija vodi drevesa v stresne razmere in moteno preobrazbo cvetih brstov za naslednjo rastno dobo. Za varstvo pridejo v poštev pripravki: DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), MERPAN 80 WDG (2,25 kg/ha; največ 3× v rastni dobi), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha).

V nasadih marelic ter breskev in nektarin poskrbite za zaščito pridelka pred sadnimi gnilobami, ki jih omogočajo fizične poškodbe nastale v neurju ali ob napadih žuželk. Uporabite lahko: AMYLO – X (1,5 – 2,5 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,6 kg/ha), PROLECTUS (1,2 kg/ha), SCORE 250 EC (0,45 l/ha), SERENADE ASO (8 l/ha), SIGNUM (0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha).

Za zatiranje breskovega zavijača v nasadih breskev uporabite: LEPINOX PLUS (1 kg/ha), AFFIRM (3-4 kg/ha), CORAGEN (300 ml/ha), LASER PLUS (0,25 l/ha)…

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 05.07.2019 10:13
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS