75. OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC - 02.07.2019 11:52 - Zaključeno


V zadnjem tednu na nekaterih lokacijah beležimo povečan ulov samcev kapusove hržice na feromonske vabe, ki presega prag škodljivosti t.j. 10 odraslih samcev na teden. Zatiranje škodljivca je smiselno zgolj v posevkih, kjer so rastline še v fazi oblikovanja glav ali rož. V primeru, da opažate nenavaden razvoj rastlin: zakrknjene, zasukane srčne liste ali odmrle rastne vršičke lahko uporabite pripravke Karate Zeon 5 CS (C, BO, Z, KZ, R), Neemazal – T/S (BO, O, Z), Raptol koncentrat (K) ali Movento SC 100 (B, C, BO, Z, O, KZ, K).

 

Legenda: B-brokoli, BO-brstični ohrovt, C-cvetača, K-kolerabica, KZ-kitajsko zelje, O-ohrovt, R-redkvica, Z-zelje

 

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!


Datum objave obvestila: 02.07.2019 11:52
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS