52. VARSTVO VINSKE TRTE - 24.06.2019 12:33 - Zaključeno


Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi konca cvetenja BBCH 69 do nastavka plodiča BBCH 71. Pozne sorte (Laški rizling, Šipon) prehajajo v fenološko fazo konca cvetenja BBCH 68-69. Na izpostavljenih lokacijah sorte, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay) že prehajajo v fenološko fazo BBCH 73 (jagode velikosti prosenih zrn).

Peronospora in oidij vinske trte

V zadnjih dneh smo na opazovanih lokacijah Celjske in Koroške regije zabeležili veliko količino dežje, od 19 mm (Bistrica ob Sotli) do 105 mm (Žalec). Tako so bili izpolnjeni pogoji za nove okužbe s peronosporo vinske trte. Zato poskrbite za zaščito pred nadaljnjimi okužbami.

Pri škropljenju proti peronospori priporočamo uporabo kombiniranih, sistemično ali polsistemično delujočim pripravkom kot so: Alleato 80 WG (2,5 kg/ha), Alleato duo (3 - 4 kg/ha), Mikal flash (4 kg/ha), Momentum F (4kg/ha), Mikal premium F (3 kg/ha), Momentum trio (3kg/ha), Forum star (1,6 kg/ha), Sfinga Exstra WDG (1,5 kg/ha), Acrobat MZ (2,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Orvego (0,8 L/ha) ali Magma Triple WG (3kg/ha).

Po cvetenju v času formiranja grozdnih jagod dajte prednost pripravkom kot so: Pergado – F (3 kg/ha), Pergado MZ ali Gett (2,5 kg/ha), Pergado D (1,4L/ha), Ampexio (0,5 kg/ha), Profiler (3 kg/ha) ali Enervin (2,5 kg/ha).

Pripravkoma Alleato 80 WG in Profiler priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih fungicidov.

Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do10 dni.

Uporabite lahko tudi enega od pripravkov kot so: Electis 75 WG (1,5 – 1,8 kg/ha), Mildicut (2L/ha), Videryo F (2,5 L/ha), Daimyo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha) Pri uporabi slednjih prilagodite razmik med škropljenji količini padavin in pazite, da razmik med škropljenji ne bo daljši od 7 dni.

Do fenološke faze BBCH 79 lahko uporabite tudi pripravka na osnovi kalijevaga fosfonata Soriale LX oz. LBG -01F34 (4 L/ha- pri samostojni rabi ali 3 L/ha – pri kombinirani uporabi s fungicidi na osnovi a.s. folpan ali mankozeb).

Vremenske razmere ustvarjajo tudi zelo ugodne pogoje za okužbe in pojav oidija vinske trte.

V začetku formiranja jagod dajte prednost učinkovitim pripravkom proti oidiju kot so: Dynali (0,65 L/ha), Vivando (0,2 L/ha), Talendo Extra (0,2-0,4 L/ha), Talendo (0,25 L/ha), Nativo 75 WG (0,16 kg/ha) ali Postalon 90 SC (1 – 1,25 L/ha).

Za preprečevanje okužb z oidijem lahko uporabite tudi enega od naslednjih pripravkov: Collis (0,4 L/ha), Luna Experience (0,375 L/ha), Luna max (1L7ha), Falcon EC 460 (0,4 L/ha), Domark 100 EC (0,3 L/ha), Custodia (0,525 L/ha), Misha 20 EW (0,23 L/ha), Systhane 20 EW (0,14 L/ha), Kusabi 300 SC (0,3 L/ha), Topas 100 EC(0,3L/ha), Topaze (0,3 L/ha), Score 250 EC (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha), Spirox D (0,5 L/ha), Sercadis (0,15 L/ha), Crystal (0,2 L/ha) ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: Folicur EW 250 (0,4 L/ha), Orius 25 EW (0,4 L/ha), Mystic 250 EC (0,4 L/ha.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha), Baltazar (0,4 L/ha) ali Star Tebukonazol (0,4 L/ha).

Uporabite lahko pav tako pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte.

Pripravkom za zatiranje oidija lahko dodajte še pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC, Pol- Sulphur 80 WG, WP, Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – granulirano žveplo, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha.

Pri temperaturah nad 25 °C lahko pripravki na osnovi močljivega žvepla povzročajo fitotoksičnost. Zato v vročih dneh škropite izključno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj. V primeru ekstremnih temperatur zraka pa se dodajanju pripravkov na osnovi močljivega žvepla izognite.

V primeru toče opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom na osnovi aktive snovi folpet kot so: Folpan 80 WDG, Follow 80 WG ali Folpan 50 SC ali drugimi pripravki, ki prav tako vsebujejo aktivno snov folpet (Forum star, Sfinga Exstra WDG, Daimyo F, Vincya F, Videryo F, Mikal flash, Momentum F, Alleato duo, Mikal premium F, Momentum trio,Pergado F).


Datum objave obvestila: 24.06.2019 12:33
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS