85. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 21.06.2019 17:33 - Zaključeno


Hruške in jablane so v večjem delu Primorske v fazi debeljenja plodov, debelina je odvisna od sorte in lege nasada. Na Goriškem hruška ˝Junijska lepotica˝ že začenja zoreti. V višjih legah v Brkinih in na Tolminskem so jablane še v fazi sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 73).

Škrlup

Nadaljujte z izvajanjem rednih škropljenj proti škrlupu. Priporočeni razmiki med škropljenji so v tem času 10 – 14 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram in zdravstvenemu stanju nasadov. Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan oz. pripravkov: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC. Uporabo naštetih pripravkov svetujemo v tudi primeru neurij s sodro ali točo, ker preprečujejo gnitje plodov. Uporabite lahko tudi druge kontaktne fungicide, ki so navedeni v spodnji tabeli.

 

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha

Pinozeb M-45

-

2 kg/ha

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

1,88 kg/ha

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

3,13 L/ha

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

Syllit

1,9 L/ha

1,9 L/ha

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Zato plus v odmerku 1,9 kg/ha, Flint v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha, Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha, Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada. Pri močnem sončnem obsevanju in visokih temperaturah zraka (nad 25 °C ), lahko pripravki na osnovi močjlivega žvepla na nekaterih občutljivih sortah jabolk in hrušk povzročajo fitotoksičnost. Pri temperaturah nad 30 °C odsvetujemo njihovo uporabo.

 

Jabolčni zavijač

V zadnjem tednu beležimo zelo velike ulove jabolčnega zavijača na visokih legah v Brkinih (Tatre), prag škodljivosti je presežen tudi v spodnji Vipavski dolini na lokaciji Dombrava. Drugod so ulovi metuljčkov na feromonskih vabah majhni. Škropljenje svetujemo samo na tistih lokacijah, kjer je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni in je hkrati presežen prag škodljivosti (10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden). Uporabite enega izmed naštetih pripravkov: Coragen v odmerku 0,27 L/ha, Mospilan 20 SG v odmerku 0,4 kg/ha, Calypso SC 480 v odmerku 0,3 L/ha, Imidan 50 WG v odmerku 1,0 kg/ha, Delegate 250 EG v odmerku 0,3 kg/ha, Laser plus v odmerku 0,3 L/ha ali pripravek Steward v odmerku 225 g/ha.

 

Poleg zgoraj naštetih sredstev lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite tudi pripravke: Agree WG v odmerku 1 kg/haLepinox plus v odmerku 1 kg/ha, Carpovirusine v odmerku 1L/ha ali Madex Max v odmerku 0,05 L/ha/1 m višine krošnje. Našteti pripravki spadajo v skupino biotičnih sredstev oz. bioloških insekticidov, katerih uporaba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. Ker imajo krajše delovanje in so podvrženi hitremu razpadu, je potrebno škropljenje opraviti v večernem času. V primeru padavin oz. močnega sončnega obsevanja, je priporočljivo škropljenje ponoviti.

 

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!


Datum objave obvestila: 21.06.2019 17:33
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ROT Mojca
Pripravila: Mojca Rot
Seznam registriranih FFS